Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A Pál utcai fiúk

Irodalmi alkotások részben gyönyörű, részben pedig mostoha sorsa, hogy kötelező olvasmányokká válnak. Gyönyörű, mert így nem merül feledésbe, s a felnövekvő generációk is megismerkednek vele. Mostoha azonban abban, hogy nevük hallatán minden diák lelki szemei előtt megjelenik egy elképesztően hosszú, nyomasztó tartalmú lista, ami a kötelezően előírt, unalmas, bemagolásra szánt alkotások gyötrelmeivel riogat. Gyanakvás helyett vessünk inkább egy futó pillantást a mű alkotójára, leendő olvasmányunk keletkezési körülményeire, s magára a műre is. Hátha nem is lesz olyan rémisztő az olvasás! Az ifjúsági irodalom egyik alapművének tartott regény 1907-ben jelent meg, s nem csak hazánkban, de a világon mindenütt nagy sikert aratott. Ezt bizonyítja az is, hogy Bulgáriától kezdve Dél-Koreáig nagyon sok nyelvre fordították le. Olaszországban például az irodalmi mítoszok közé emelkedett, az ottani zsebkönyvtár sorozatban már a tizenharmadik kiadása is megjelent, épp csak nem kötelező tananyag. A józsefvárosi Füvészkertben játszódó történet ugyanis olyan mondanivalóval rendelkezik, hogy azok számára is érthetővé válik, akik a Föld más területén élnek. Kevés regény ábrázolja olyan sokrétegűen és érzékenyen a kamaszok világát, mint Molnár Ferenc műve, a Pál utcai fiúk. Ezért sem véletlen, hogy kötelező olvasmány lett belőle. Az 1890-es évek pesti gyerekvilágának ezt a lírai krónikáját többször is feldolgozták, színpadon és filmen egyaránt. Leghíresebbnek közülük a Fábry Zoltán rendezte 1968-as változat bizonyult, ami magyar-amerikai koprodukcióban készült. A Pál utcai fiúk főszereplői józsefvárosi gyerekek, akiknek két bérház közötti grund jelenti a szabadságot és a hadszínteret. Ezen kereten belül mutatja be az iskola és játék, barátság és harc, összetartás és árulás megnyilvánulásait a kamaszvilág tükrében, a gyerekek szemszögéből nézve és megértve. A történet két rivális banda között játszódik, akik a grundon – és a grundért – folyó harcot élet-halál kérdésének tekintik, ám ez a romantikus játékhadszíntér az író fantáziája által jelképpé válik, ahol a fennmaradásért kell háborúzni. Mert ennek a világnak is megvannak a saját törvényei, szokásai, egyesületei és erődítményei. Tehát vezérei és közkatonái is. Boka és Ács Feri a két tábor vezére, Geréb, az áruló, s az önfeláldozó Nemecsek Ernő egytől-egyig kiforratlan, alakuló egyéniségek, s Nemecsek híres önfeláldozása sem a szokványos hősi tett, sokkal inkább a grundért folyó háború során önkéntelenül is bátor hőssé váló hétköznapi kamasz természetes cselekedete.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
19 ajánlat
regikonyvek
1 120 Ft
tovább a boltba
regikonyvek
1 280 Ft
tovább a boltba
regikonyvek
1 440 Ft
tovább a boltba
regikonyvek
1 440 Ft
tovább a boltba
regikonyvek
1 440 Ft
tovább a boltba
regikonyvek
1 440 Ft
tovább a boltba
regikonyvek
1 540 Ft
tovább a boltba
regikonyvek
1 540 Ft
tovább a boltba
regikonyvek
1 540 Ft
tovább a boltba
regikonyvek
1 920 Ft
tovább a boltba
regikonyvek
2 294 Ft
tovább a boltba
lira
2 294 Ft
tovább a boltba
regikonyvek
2 294 Ft
tovább a boltba
regikonyvek
2 549 Ft
tovább a boltba
regikonyvek
16 000 Ft
tovább a boltba
bigbandi
950 Ft
tovább a boltba
lyravac
1 999 Ft
tovább a boltba
lyravac
1 999 Ft
tovább a boltba
bigbandi
2 069 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

támadja az ellenséget. Az ellenség, ha bátran harcoltok, itt kutyaszorítóba
kerül, és kénytelen megadni magát. Ha pedig nem adja meg magát,
beszorítjátok őket a kunyhóba, és rájuk zárjátok az ajtót. Mikor ez
megtörtént, a C zászlóalj a kunyhó mellett, a D zászlóalj pedig a farakásokat
megkenjlve, a 6. számú erőd mellett bukkan ki, és azA esB segítségére
siet. Az 1. es 2. számú erődök legénysége pedig a 4. és 5. számú erődbe
megy, és hevesebbé teszi a bombázást. Ekkor aztán az A, B, C és D zászlóalj
egy vonalba sorakozva támad, és hajtja a Pál utcai kapu felé az ellenséget,
s ezalatt az összes erődök a fejünk fölött bombázzák az ellenséget, mely
az egyesült erőnek képtelen lesz ellentállani. Akkor pedig kiverjük őket a
Pál utcai kapun! Megértettétek?

Óriasi lelkesedés tört ki erre a kérdésre. Kendőket lobogtattak, és kalapokat
dobáltak a magasba. Nemecsek lecsavarta a nyakáról a nagy, piros,
horgolt kendőt, es náthás hangon kiáltott bele az általános éljenzésbe:

— Éljed az cldök!

— Éljen! - Volt ra a felelet.

De Boka újra intett.

— Csönd! Még egyet. Én a C és D zászlóalj közelében fogok tartózkodni a
hadsegédemmel. Amit őáltala üzenek, azt úgy kell vennetek, mintha én
parancsoltam volna.

Egy hang megkérdezte:

— Ki a hadseged?

— Ncmccsck.

Egyparan összcneztck. A gittegylet tagjai egy kicsit lökdösték is egymást, hogy ez ellen
tiltakozni kellene. Ilyen hangok hallatszottak:

— Szolj mar, no!

— Te szólj!

— Miért én? Szólj tel

Beka csudalkozva nézett rajuk.

— Talán valami kifogastok van ellene?

Leszik volt az egyetlen, aki szólni mert:

— Igen.

— Ugyan micsoda'.7

- A gittegylet közgyűlésen, a múltkor... mikor...

Beka elvesztette a türelmét. Rakialtott Leszikre:

— Eleg! Hallgass! Nem vagyok kiváncsi az ostobasagaitok'ra! Nemecsek lesz a hadsegédcm, és
punktum. Aki egy szót szol ellene, az haditörvényszék clé all.

Kissé szigorú volt ez a kijelentes, de mindenki belátta, hogy háborús
időben csak így lehet boldogulni. Tehát belenyugodtak abba, hogy
Nemecsek legyen a hadsegéd. Egy kis csöndes sugdolózás támadt a
gittegylet vezeremberei között. Azt mondták, hogy ez sértés a gittegyletre
nézve. Es szégyellték, hogy a háborúban ilyen fontos szerep jut annak,
akiről az ő közgyűlésük kimondta, hogy áruló, s akinek a nevét ők
kisbetűvel írták be az egylet fekete könyvébe. Pedig ha tudtakvolna...

Most névsort húzott elő a zsebéből Boka. Felolvasta róla, hogy kicsoda
melyik erődbe van rendelve. A zászlóaljparancsnokok kiválogatták a
maguk két-két emberet. Mindez roppant komolyan ment, s a fiúk olyan
izgatottak voltak, hogy egyik se Szólt egy szót se. Mikor mindez megtörtént, Boka
kiadta aparancsot:

— Mindenki helyezkedjék cl! Hadgyakorlatot fogunk tartani.

Hirtelen szétszaladtak mind, mindenki a helyere.

— Mindenki varjon, amig újabb parancsot nem kap! - kialtott utanuk Boka.

Most magára maradt a grund kellős közepén Nemecsekkel, a hadsegéddel.
A hadsegéd, szegény, nagyokat köhögött.

- Ernő - mondta neki szelíden Boka -, csavard vissza a kendőt a nyakadra.
Nagyon meghűtötted magad.

Nemecsek halasan nezett abaratjara, és úgy engedelmeskedett neki, mintha a bátyja
lett volna. Visszacsavarta a nagy, piros, horgolt kendőt a nyakára, úgyhogy
csak a füle látszott ki belőle.

Mikor ez megtörtént, Boka így szólt:

- Most majd egy parancsot fogok veled küldeni a 2. számú erődbe. Figyelj
jól...

De Nemecsek ebben a pillanatban valami olyat csinalt, amilyet eddig még soha. BcleVagott a
töljebbvalójaszavaba:

- Bocsáss meg - mondta -, de előbb szeretnek neked valamit mondani.
Beka összeráncolta a szemöldökét.

— Mi az?

- Itt az előbb a gittegylet tagjai...

— Ugyan, kérlek - kialtott türelmetlenül az elnök —, te is komolyan Veszed ezeket az
ostobasagokat?

-Igen — felelt Nemecsek —, mert ők is komolyan veszik. És én érzem, hogy
ők buták, és én nem bánom, ha ők akármit is gondolnak felőlem, de azt
nem szeretném, ha te... ha te... ha te is megvetnél.

— Ugyan miért vctnélek meg?

Hasonló cimű könyvek

Molnár Ferenc további könyvei