Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
Világ-Virág

Világ-Virág

A régi kultúrák és a természeti népek műveltségében az elemi alakzatok megszámlálhatatlan sokasága van jelen. Molnár V. József kutatásai által felállított saját logikai modellje igazolja az egymástól térben és időben távol keletkezett motívumok rendszerét, rokonságát és általános jelentés tartalmát.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

"Eucl megkaptuk a nagy szem mim, 576 nrdnymevszésél. ."' : Várkonyi Nándor"
l Al 576 és az aranymclsze's. lehál föllc'lcle/lk egymást. nem Snnui a.sllopau
' is akárhol: a ..liiokzatos" thnps piralnl: arányrendjében! Ezck lmü-lxtnú" kiadas)
után né/zük meg. hogy az 576 jelből álló 4x4-csjelrendverben UMÚHPN- '*'73 *" "
:orok milyen módon valósul meg az aranymelsLés.
- ai Ajelrcndszcr mind a 24 láblájában cgyfgy adon alak kékje!-
— .. 'I a helyzetet valósi! meg. (Közülük — minden táblában — egy kitün-
lclcn énékü állóvimmelríkm alak.) A lépcső alak például egyik
nlap— _ielhelyvclébcn az l. tábla I. házában lakik, másik jelhelyzelében
.. ) pedig az L tábla 24. házában: a: [. tábla 2. alakja 2. ]clhelyuié-
llség bcn az !. tábla 18. házban található: a 3. alak a 22. hiaba", slh
'- 'nek (la-b. u'bru). Az 14 tábla adott alakjainak kél-két jelhelyzciél egy-
.'riai egy cgycncssznkasezal különül: bsxze ( la—h. ábra): az így kapon
— mi- szerkezeli rend a jclrcnds/gr valamennyi láblájám érvényes; de ez
a szerkemli rend valúsul meg a táblák egymás közöm kapcsolatá—
356 - ban is (3. ábra) amnors alakok azonos sorrendje létesül; ;: két mkon
_1 má- tábla közötti különbséget a Jclhclyzctck különböLösóge adjan
l ZAJ
' _
., l
I ,V _
l ' * l l
* l
/
1 : 3 l 3 l
, .
, 3 l
,
! — l
l
§ 3 8
_ 3 1 7 : 3

Molnár V. József további könyvei