Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
Fantasztikus utazáson

Fantasztikus utazáson

Nádas Péter utóbbi években írott esszéiből ugyanaz az illúziótlan emberkép bontakozik ki, amelyet Párhuzamos történetek című nagyregényéből már ismerhetünk. Olyan sajátos írói antropológia ez, amely a regénynek mint világértelmezésnek köszönheti kibontatkozását. Bármit is írt Nádas Péter a Párhuzamos történetek óta, ott munkál benne a felismerés, hogy a magán- és közélet eseményei és viszonyai nem egyebek, mint az érdekek, hazugságok, ideológiák, ideálok, öncsalások, illúziók stb. áttételein keresztül érvényesülő szexuális és hatalmi ösztöntörekvések megnyilvánulásai. A kötet két klasszikus politikai esszéje, A magyar államhatalom esztétikája és A dolgok állása című a magyar gazdaság, politika és társadalom állapotát vizsgálja a közelmúlt két fordulópont-szerű történelmi pillanatában. A címadó írás formailag recenzió Richard Swartz A közeli más című balkáni esszéantológiájáról, ám a harmincnyolc oldalnyi szöveg messze túlnő a műfaj szokásos keretein, és egy hetvenes évekbeli erdélyi utazásról szóló szatirikus beszámolóba ágyazva a kelet-európai diktatúrák természetét tárgyalja, furcsa együttélésüket a nyugati demokráciákkal, és a térség társadalmait máig súlyosan terhelő örökségüket. A Kalandozás a bizalom forrásvidékein című írás a hitelválsághoz, majd a hitelválság antidemokratikus és újabb válságok lehetőségét rejtő ?megoldásához? vezető világméretű gazdasági és politikai érdekeket-folyamatokat elemzi. Az Emlékmű a hitlerizmus zsidó áldozatainak emelt berlini emlékmű kapcsán tesz fel kínos kérdéseket az ilyesféle emlékműállítások őszinteségét és voltaképpeni jelentését illetően A Kifutó élet Ortutay Gyula naplója kapcsán a diktatórikus hatalom centrumában élő ember lelki alkatának rajzát adja. A Goldene Adele annak a botránynak az elemzéséből kiindulva, amit a monarchia hanyatló kultúrájában Gustav Klimt és Egon Schiele művészete jelentett, korunk botrányáig, a hitelválságig, és a mögötte rejlő politikai-gazdasági érdekek és hazugságok elemzéséig jut el.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Hasonló cimű könyvek

Nádas Péter további könyvei