Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A teljes Beszélgetések Istennel

Milliók szólnak elismerően a Beszélgetések Istennel sorozatról, amelyet közel negyven nyelvre fordítottak le. A sorozat egy szent beszélgetés szó szerinti leírása, amelyet a szerző Istennel folytatott, az Ő oldalán. Kilenc könyv majd’ háromezer oldalát tölti meg, s az emberi élet valamennyi aspektusát érinti. Felveti a legtöbb kérdést, amelyeket időről időre fel szoktunk tenni életről és szeretetről, hivatásról és elhivatottságról, emberekről és kapcsolatokról, jóról és gonoszról, bűnről és bűntudatról, megbocsátásról és megváltásról, az Istenhez és a pokolhoz vezető útról: mindenről. Megvizsgálja a kézzelfoghatót és az elvontat, a láthatót és a láthatatlant, az igazságot és a hazugságot. Főként azoknak ajánlott, akiket nem elégítenek ki a hagyományos vallások válaszai. Olvasóink kérésének eleget téve most együtt jelenik meg az első három kötet. Beszélgetések Istennel – Első könyv: Szokatlan párbeszéd Amikor Neale Donald Walsch úgy érezte, élete kudarcba fullad, levelet írt Istennek. Fájdalmát egyetlen szemrehányó kérdésben lehetne összesűríteni: "Mivel érdemeltem ki ezt a nyomorúságos életet?". Isten nem postafordultával válaszolt, hanem azon nyomban! Walsch mérhetetlen megrökönyödésére, a toll magától kezdett mozogni, neki csak követnie kellett a sugallatot… Így jött létre a beszélgetés, amelynek első kötete főként személyes kérdéseket tárgyal, az egyén életének kihívásaival és lehetőségeivel foglalkozik: érzelmi kapcsolatokkal, a megfelelő állás megtalálásával, pénzkezeléssel, valamint hogy miként építhetjük be Isten mérhetetlen energiáit a mindennapi életünkbe. Beavat a szimbolikus gondolkodásba, az összefüggések érzékelésébe, és világossá teszi, hogy bármi történik is velünk, azt mind mi magunk hívjuk életre. Beszélgetések Istennel – Második könyv: További párbeszéd A második könyvben Isten átfogóbb betekintést nyújt világunkba; a Föld egészét érintő témákat tárgyalja, és azokat a kihívásokat, amelyekkel egész bolygónknak szembe kell néznie. Oktatási, politikai, gazdasági és teológiai forradalmat javasol, s egyebek mellett megismertet az emberi szexualitás isteni megközelítésével is. Néhol kissé kényelmetlen, kicsit mintha meg is rázná a vállunkat. Felébreszt és cselekvésre ösztönöz: "Csak ragaszkodjatok a nyugtalansághoz! Kapaszkodjatok meg, ha a csónakot dobálni kezdi a tenger. Aztán éljetek a felvázolt új gondolatrendszer szerint – vagy még jobb, ha a saját megélt életetek példáján és csodáin keresztül magatok teremtitek meg." Beszélgetések Istennel – Harmadik könyv: A párbeszéd folytatódik A harmadik könyv a legnagyobb kihívásokkal foglalkozik, amelyekkel az ember szembesülhet. Más síkokkal és dimenziókkal ismertet meg, feltárja a legmagasabb rendű igazságokat, valamint a lélek kihívásait és lehetőségeit. Felszínre hozza a bennünk rejlő örök tudást, hogy eldönthessük, mit szeretnénk valóra váltani a rendelkezésünkre álló végtelen lehetőségek tárházából.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

az angyallal;
és
ALEX M. WALSCHNAK
Aki újra és újra az eszembe véste életem viharai közepette:
,,Ahhoz képest szerencsésnek mondhatod magad",
,,N e mondj nemet, ha választ vársz",
és
,,Van ott még bőven, ahonnan ez való".
Papától kaptam
az első tapasztalatomat
a bátorságról.
*Éevezete's
%marosan meghökkentő élményben lesz részed, kedves olva-
sóm: tanúja lehetsz a párbeszédnek, amelyet Istennel folytattam.
Igen, igen, tudom. . . Ez képtelenség. Az ember beszélhet Istenhez,
de egész biztosan nem beszélgethet vele. Úgy értem, Istennek esze
ágában sincs Válaszolni. Legalábbis nem a szokásos, mindennapi
formában.

Pontosan így gondoltam én is. Aztán. .. megtörtént ez a könyv.
Szó szerint értem. Ezt a könyvet nem én írtam, hanem megtörtént. És
ha elolvasod, veled is meg fog történni, mert mindannyian eljutunk
ahhoz az igazsághoz, amire már készen állunk.

Valószínűleg jóval könnyebb lenne az életem, ha minderről
mélyen hallgattam volna. De hát nem ezért történt meg. És bármi
kellemetlenséget okoz még számomra ez a könyv (az a legkeve-
sebb, hogy egyesek csalónak, istenkáromlónak, álszentnek kiálta-
nak ki, vagy éppen — ami még rosszabb — szent embernek), már
nem állíthatom meg a folyamatot. Nem is kívánom megállítani.
Nyílt rá lehetőségem, nem is egy, hogy visszatáncoljak ettől az egész
ügytől, de nem használtam ki. Elhatároztam, hogy ragaszkodom
ahhoz, amit az ösztöneim diktálnak, és nem törődöm azzal, mit
mondanak mások erről az anyagról.

Az ösztöneim pedig azt súgják, hogy ez a könyv a legkevésbé
sem képtelenség, nem egy elégedetlen ember túlfűtött képzeletének
terméke, vagy egy félresiklott életű férfi kétségbeesett önigazolá-
sa. Pedig már nekem is megfordult mindez a fejemben. Igy aztán
átadtam a kéziratot elolvasni néhány embernek — valamennyien
megrendültek. Sírtak és kacagtak. És, mint mondták, teljesen meg-
változott az életük.

Ekkor már tudtam, hogy ez a könyv mindenkihez szól, és hogy
muszáj közzétennern; mivel csodálatos ajándék mindazoknak,
akik valóban válaszra vámak, és valóban foglalkoztatják őket az
alapvető kérdések; mindazoknak, akik tiszta szívvel, a lélek sóvár-

): 73 [%

Hasonló cimű könyvek

Neale Donald Walsch további könyvei