Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Mikor leszel milliomos?

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
bedo
1 200 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

Page 2
New Text Document (4)
fegyverek tarthatósaga és haszna1ata! Ahogy Maggarorszagon is 1ezü11esztették,
impotenssé tették a rendőrséget és épp a egfőb fe1adatat nem kepes e11átni: a
búnu1dőzést es bűnmege1őzést. Termeszetesen, nem vé1et1en, hogy épp amikor a
rendőrség kezdte visszaszerezni a tarsada1mi megbecsü1eset es tekinté1yét, sőt
az á11ampo1gárok biza1mát is kezdte e1nyerni, pont akkor zi1a1tak szet — tegyuk
hozza szandekosan! Ennek természetesen meg van a maga %o oka! És meg van a ma a
hatu1utő3e 15! — ezze1 a témávai egy mási cikkünkben og1a1kozunk — a szerk.?.
A vadaszszenvedé1y nem adhat e1őíogokat a fegyverek birtokiására, Mindenkivei
szemben érvényesiteni ke11 a kor atozott es e 1enorzott fegyverv1se1ést.
vadaszat cé1jara pé1dau1 rendszeresiteni ke11 a vadaszfegyverek bériését, vagy
kő1csőnzését, az erre rende1t hatóságoktó]
Ne 1egyenek nőiesek a 1eanysportok
A 1ányok sporto1asa is rendkivu1 fontos, és rá ke11 szoktatni őket az
at1ét1kara, va1am1nt a tobbi kemény sportra. Ezeknek a sportoknak ke11 a
babajatékokka1 va1ó fog1a1atosságot, a kézimunkazast és az egyéb nőies
fog1a1atossagokat he1yettesiteni. Ha maradnak is babajatekok, a számukat
csokkenteni e11.
A babaaátékok hangsú1yozzak a 1anyok számára az anyai szerepet és a
gyerme neve1ést. Ezt attérbe ke1 szoritani.
A 1ányoknak ugyanazokat a sportokat ke11 űzniük, mint a fiúknak. Fiúk es 1anyok
ebbő1 a szempontbói sem ku1őnbőzhetnek. Az o1yan konyhai es étkezésse1
kaücso1atos aatékok, ame1yek hagyományosan a eanyjatekok közé tartoztak,
fo ozatosan 11ktatandok, és a anyokat rá ke11 venni a sokka1 fiúsabb
kedvte1ésekre.
A 1eánycsapatok á1ta1 ;atszott meccsekrő] ugyanúgy be ke11 szamo1niuk a
sport1apoknak, mint a iú csapatokéró1. Ma mar mi is tanúi 1ehetünk, hogy
nemcsak rendszeresen tudósítanak a női csapatok 1abdarúgó mérkőzéseirői, de női
birkóző versenyekrő1 és oko1vivo versenyekrő] is. A női nehezat1etika .
po1garjogot nyert és ma mar ugyano1yan gyakran tartanak a nők számára 15
sú1yeme1ő versenyeket, mint a férfiak számára. A sgort i1yen irányú
megva1toztatasanak a céija, hogy a nők sokka1 inka b úgy tekintsenek magukra,
mint egy at1étara, vagy sporto óra, nem pedig mint egy eendő fe1esegre es
anyara.
Szex és még több szex
Dr. Day e1mondta ha11gatoságának, hogy a fi1meknek fokozatosan ra ke11 térni a
szex nyiitabb bemutatasara, de a fi1men haszna1t nye1vet is át ke11 a1akitani. A
szexua 15 tevékenység és az arra utaio vu1garis beszéd a reá1is e1et resze,
miért ke11ene akkor ezze1 kapcso1atban fé1enknek es szemérmesnek 1enni. A
fi1mszinhazakban es a te1evizioban gornograf fi1meket is ke11 íatszani. 1969—ben
még nem vo1t Videorecorder, de az e oado ennek e11enere már Je ezte, hogy 11yen
készu1ékek 1esznek, o1cson barki beszerezheti őket, és így otthon is vetithetők
1esznek a bőségesen kaphato pornograf fi1mek. Ezeknek a i1meknek az egyik
hatása az 1esz hogy va fi1mekben 1átható szerepiők mindent megtesznek, amit
csak e1 1ehet képze ni." Ennek az a ce1ja, hogy a szexua11tast nyi1ttá tegye és
hangsú1yozza.
De nem csak a szexua1itast ke11 nyi1vanossa tenni, hanem az erőszakossagot is.
Ez utóbbit te1jes resz1etessegeben és hosszan ke11 bemutatni. Ezek ce1ja a
nézőket erzeket1enne tenni a egdurvabb erőszak 1átványáva1 szemben is. Hiszen
e1jőn az az idő, amikor az embereknek vaiodi erőszakosságga] ke11 szembesu1niuk.
Ha tehát a szórakoztató iparban meghonosodik a reá1is e1ethez hason1o, vagy azt
még meg is ha1ado erőszak, akkor az e1ősegiti, hogy a 1akossag könnyebben
a1 a1mazkodjon a mindennapi é1etben megtapaszta1t teny1eges erőszak oz.
Page 3
Simílor To Nogradi—Bence—Mikor—leszel—millíomos
"J' ?
Mumu .
avwm—wzwxztx: ' l . ' !RIAN
, "_a_._—__— M__M_ ,. ,
mm: _ . ' , TR A !
ina-mm . Amit ma 1 , , '
.. megtehetsz '! . . Az El
,, , .- PSZICH(
" . nun-nnnvv-n
!? 21 sikon-kulcs : - _
, . . , hatékonysighoz . Mamma—máma
"— j / . many- .
. :;;_ f "" ( (Ág—L'
gm— /l* ,
;; _. - B ' cy ," 1". _ ) —
5155-— . ! AC] ( ; ; l
. —— — )
. - - . . §
MAXIMALIS Valtsd Valora Brian Tracy — Amit ]obn C. Maxwell — Brian Trac
TELjESITMENY Legvadabb Almaid Ma Megtehetsz Nevelj Vezetőket! pszicbi
More From This User
""%Ha§*' meg.—munkam,
mmm"u3m.ammfmii §g§§§fgüüilg.w. ANu
" fila"; *.*É'i ' r'?) " év... '.?—.';.'.9—; ;';.—.'.:f.f.f.í;'..'x"í'.'in%£1'i') Gms'tik
tv.—,ff.—§;:"1;1é.Z—'."a.;:'1'-'§: Kik segíieiiek nekünk? ! ! ! 11373 fijju ,, m"
Pozin'v soponok előlépnek ' ' , —-
fh" Tiszia lappal XT"! ! Lim" ! * Lm..f'íu€íí.'f
.,. ,, ,.,.... '_ , " _ ! m u Mmm.. : '..v Jn.. ;,;;.;;..z;...;:m:iu.n"
vül—ifijff-Tií'ií-Vá_A_—_ Ul penzugyi rendszer ...mi. ! m.. ...i . .". 53:;—§321,9'L£.í.'135—21?)í;ff—.".'Píí:%"43':.'-".-V

Hasonló cimű könyvek

Nógrádi Bence további könyvei