Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Matematika

Dr. Obádovics J. Gyula természettudományi, műszaki doktor, a matematikatudományok kandidátusa. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem volt tanszékvezetője. 13 könyv, 30 egyetemi jegyzet, 52 tudományos publikáció szerzője. A magyar számítástechnika oktatás egyik megteremtője. Dr. Szarka Zoltán műszaki doktor, egyetemi docens, 1950-től a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Matematikai Tanszékén dolgozik, több évig tanszékvezetőként. Több alkalommal tüntették ki Kiváló előadó, valamint az Előadók előadója címmel. Egyedülálló módon a diákok háromszor szavazták meg az Aranygyűrűt számára. 26 könyv és egyetemi jegyzet, 44 tudományos publikáció szerzője.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
konyvdiszkont
6 236 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

409
s ebből cosa(l 4- tg2 %) : l— tg2 %, azaz
1 — tg2 %
cosot : — 1
14- tg2 g ( 8)
2
A (1 la), (17) és a (18) összefüggéseket a 315. ábra szerinti de-
rékszögű háromszög alapján könnyen megjegyezhetjuk.
5.3.10 Két szinusz- vagy koszinuszfüggvény összegének
és különbségének átalakítása szorzattá
írjuk egymás alá az (1) és (3) összefüggéseket:
sin(oz * B) : sin a cosB 4- cosa sinB
sin(a — B) : sinacosB — cusu sin B
Összeadva:
sin(a 4— B) * sin(a — B) : 2 sin acosB.
Kívonva cgymásból:
sin(ot 4- B) — sin(a — B) : 2 cosasinB.
Ugyanezeket a műveleteket elvégezve a (2) és (4) összefüggé-
sekkel:
cos(a *B) : cosozcosB — sinasinB
cos(a — B) : cosacosB Jr sinot sinB
Összeadva:
cos(a 4- B) 4- cos(a — B) : 2 cosacosB.
Kivonva egymásból:
cos-(a 4— B) — cos(a — B) : —2 sinasín B.
Ha az a *B : x, a —B : y helyettesítést alkalmazzuk, akkor ebből
— H_y : x _ y
a — 2 , B 2 ,
410
tehát a talált négy összeüiggés a következő alakot ölti:
sinxJ—sinyzlsinf%cos——x;y (19)
sinx : siny : 2 cosx—Hí sin—x _ y (20)
2 2
% x —
cosxlcosy: 2cosx—2—Xcos—2y (21)
. x —
cosx — cosy : —2 sin 5—; y sm——2 y (22)
Példák
1. Számítsuk ki sin 750 és sín 150 értékét!
Megoldás: 75a : 30a Jr 450. Felhasználva az (1) összcmsséslí
sin 75: : s'm(30" 4450) : sin 30" cos4SWcosZOosin 45":
:l,£t£l.£:£mű) :0,9659.
2 2 2 2 4
A (3) összetüggés alapján:
sinlSo: sin(45" _300) : sín45'cosJO"—cos45"sin300—
- £,£_J_2.l:£(.lí —1): 02588.
2 2 2 2 4

Hasonló cimű könyvek

Obádovics J. Gyula további könyvei