Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
2 ajánlat
konyvlabirintus
1 000 Ft
tovább a boltba
konyvdiszkont
1 124 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

jelentős írásán (Tengertánc) Josef Attilával vitázhatott. Túlélte a II. világháborút, a hadifogságot,
hazaértekor bontakozott ki irői pályája. A hatvanas évektől kezdve újra kísérletezgetni kezdett a
stílusokkal. Érdeklődése a groteszk felé irányítja, mikor a Nászutasok a légypapíron írásait papírra
vetette. Ebben a kötetben látott napvilágot a Tóték címü kisregénye Az egyperces novellái, és a Tóték
című mű hozta meg Örkény számára a széles körű ismertséget.
Groteszknek nevezzük azt a formát, amely szélsőségesen ellentétes elernek egybefonása által kelt
egyszerre komikus és riasztó hatást. Groteszk benyomást kelt tehát a borzalom és a nevetséges, a
fenséges és az alantas motívumok keveredése vagy az aprólékos, naturalisztikus ábrázolás, valaminta
fantasztikus, misztikus, látomásos elemek egysége is.
A Tótékban is ilyen groteszk szemlélet és ábrázolásmód található. Eredetileg regényvolt, amiből drámát
M. A szereplők mindegyike tipikus kisember. A második világháborúban játszódik, de nem a fronton,
hanem a hátországban. Afront világa is megjelenik a műben, de csak a hírekből ismerjük meg. Egy idilli
napon Tótékhoz megérkezik a fiuk felettese, hogy kipihenje a háború szörnyűségeit. A család próbál az
őmagy kedvébenjámi, de nem várt érzelmeket kelt bennük. Az őrnagy egy degenerált, ideges alak, aki
parancsoláshoz szokott. Ez éles ellentétben áll a családfő nyugodt személyiségével. Tót Lajos, a
családfő mátraszentannai tüzoltóparancsnok a szolgalelküség és a lázadás groteszk képe. Az őrnagyhoz
való alkalmazkodás közben a család, s főként a családfő elveszíti egyéniségét. A mű fontos szereplője a
bolond postás, aki csak a jó híreket adja át a címzetteknek. Tót Gyula, az egykori tanító, a fronton harcoló
fiuk halálhírét nem viszi el a családnak, s ezzel fokozza az olvasó izgalmát, hiszen így a Tót család
minden igyekezete a üuk érdekében feleslegessé válik. Az őmagy eleinte még aludni sem tud, majd
,,felfedezi" a dobozolást, s ezzel megváltozik mindegyikük élete. Ejjel-nappal csak dobozolnak, s ezzel
Tóték egyre jobban feladják énjüket. Az őrnagy különösképp Tótot alázza meg. Dobozolás közben
megtiltja neki, hogy gondolkozzon, de ugyanakkor ő maga készteti gondolkodásra. Tót nem bírja tovább
idegileg, elmenekül, megszökik, bolondnak tetteti magát, hogy kiélhesse természetes énjét. Először a
papnál rejtőzik el, majd a WC-ben. A feleség Mariska és a lány Ágika akaratlanul is az őrnagy kezére
játszik, hogy így védjék a fronton szolgáló üút. A feleség állandoan letöri Tót lázadási kísérleteit. Mikor az
őmagy elmegy, Tóték fellélegeznek, s remélik, hogy minden úgy lesz, mint ,,régen". Az őmagy
visszatérésével Tót már nem bír megbirkózni, s feldarabolja négyfelé a dobozoláshoz használt
margővágóval. A mű groteszk módon mutatja be a két egyéniség egymáshoz való viszonyát. Az őrnagy
egy lelkileg beteg ember, Tot csendes, visszafogott, mégis köztiszteletben álló személyiség. Kettejük
találkozása a hátországban, mégis a háborúnak köszönhetően sorsszerü és sejteti a bizarr végkifejletet.
A postás megfordíthatná az őmagy és Tóték sorsát, de jóindulatú együgyüségből nem teszi. Az
abszurditás és a kiszolgáltatottság nem csak a főszereplők életében van jelen. Valoban groteszk és
abszurd, az elmebeteg nemzetközi hin"; elmeorvos és a 7 éve sírő rákkutatő. Az elmeorvos jelentősége,
hogy ő mondja ki azt, hogy mindenki megbolondult ebben a szörnyű korban és ez is a legmegfelelőbb
magatartásforma az idő átvészelésére. A müből látható, hogy a zsarnok és az áldozat egymástól
függenek, hiszen az áldozat maga fogadja el a zsamokságot. Örkényre jellemzően nem mond ítéletet,
nem értékeli a szereplőket, az eseményeket, ezt a feladatot az olvasóra hagyja.
Örkény a művet két változatban ma meg. A mű lényegét tekintve a két változat azonos, de a drámában a
nu halálhíre csak az első rész végén derül ki. A müből nlm is készült, színházban is bemutatták, s így
szélesebb körben lett ismert ez a bizarr-komikus történet.
Similor lo Orkeny Istvan Tolek
oimy Istvan ram . .. ., 3-1 _: ,._.__y_:__(_ ____ .,.,..
, a -' a , a : . 'la .;;'T_'._:T,1;TÚIIZ;ZZLL (
orkény tóték 43 - Ottlik Geza - aranyember 11. tétel —]ókai Mór Karman ]i
Iskola a Hataron egy regényének elem." Hagyo
More From This User
ff— ?- Ö,",- - V ; A' "fi """—"'*'":— .- . ; É. :; ff, . ;"Éi; ;;
* :: H" a."; 'n; TN: :,_., ::r-v —:: ,_ or
—,.:;ír,j'f':__.' : (.; _ ', .:t; _ : kex-35
--- e -- -- -- e—e— — e m e e
A Tanulás - Firka A Romániai OktataSi Moretti Gemma Term Paper rácsos m
Rendszer Bucsuzas

Örkény István további könyvei