Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Válogatott egyperces novellák

Egy irodalomtörténeti jelentőségű "találmány" több évtizedes sikertörténetének újabb fejezeteként Örkény István egyperces novellái megjelennek a Helikon Kiadó Zsebkönyvtár sorozatában. Közülük is a legismertebbek, a közkedveltek olvashatók együtt, azok az írások, amelyek évtizedek alatt beívódtak a közösségi emlékezetbe, sőt jó néhányuk hivatkozási alap is lett a szűkebb vagy a tágabb közbeszédben. A kiválogatott írások egymásutánja - szinte észrevétlenül - elvezeti az olvasót a hagyományos, közismert anekdota műfajától a különlegesebb hangvételű, groteszk írásokon át az igazi, esszenciális egypercesekhez. Hogy ezt az írói utat minél plasztikusabban bemutathassuk, "menet közben" gazdagítottuk Reményi József Tamás szerkesztő kollégámmal együtt például az Anekdota ciklus választékát egy korai, teljesen hagyományos, de manapság egyre népszerűbb tárca-novellával, a Nápolyival. A groteszk felé ciklust is bővítettük néhány rövid írással. Radnóti Zsuzsa

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
konyvdiszkont
1 124 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

vesszen. Jó lesz az még, gondolta, valakinek.
És most viszi!
BALLADA A KÖLTÉSZET HATALMÁRÓL
A körúton állt egy telefonfülke. Ajtaja sűrűn nyitodott-csukódott. Az emberek megtárgyalták
ügyes—bajos dolgaikat, fölhívták a lakáshivatalt, megbeszéltek egy találkát, pénzt kértek
kölcsön a barátaiktól, vagy féltékenységükkel gyötörték kedvesüket. Egy idős asszony, miután
visszaakasztotta a hallgatót, egyszer nekidőlt a készüléknek, és sírt. Ilyen eset azonban csak
ritkán fordult elő.
Egy napsütéses nyári délutánon a fülkébe lépett a költő. Fölhívott egy szerkesztőt, és így szólt:
- Megvan az utolsó négy sor!
Egy piszkos papirszeletröl felolvasott négy verssort.
- Jaj, milyen leverő! — mondta a szerkesztő. - lrd át még egyszer, de sokkal derűsebben.
A költő hiába érvelt. Hamarosan letette a hallgatót, és eltávozott.
Egy ideig nem jött senki, a fülke üresen állt. Aztán megjelent egy javakorabeli asszony,
feltünö kövér termettel, feltünö nagyságú keblekkel, nagy virágos nyári ruhába öltözötten. Ki
akarta nyitni a fülke ajtaját.
Az ajtó nehezen nyilt. Először nem is akart kinyilni, de aztán hirtelen kivágódott úgy, hogy
valósággal visszalökte az utcára a hölgyet. A következö kisérletre az ajtó olyan modon vála-
szolt, hogy az már rúgásnak is beillett. A hölgy hátratántorodott, és nekiesett a postaládának.
Az autóbuszra várakozó utasok odacsoportosultak. Kivált közülük egy aktatáskás, erélyes
fellépésű férfi. Megpróbált benyitni a fülkébe, de olyan ütést kapott az ajtótól, hogy hanyatt
esett a kövezeten. Mind többen és többen gyűltek oda, megjegyzéseket tettek a fülkére, a
postára és a nagy virágos hölgyre. Egyesek tudni vélték, hogy magas feszültségű áram van az
ajtóban, mások szerint a nagy virágos hölgy meg a cinkosa el akarták rabolni a készülékben
lévö érméket, de idejében lefülelték őket. A fülke egy ideig némán hallgatta oktalan találga-
tásukat, aztán megfordult, és nyugodt léptekkel elindult a Rákóczi úton. A sarkon éppen
pirosat jelzett a lámpa, a fülke megállt és várt.
Az emberek utánanéztek, de nem szóltak semmit; minálunk semmin sem csodálkoznak,
legföljebb azon, ami természetes. Megjött az autóbusz, elvitte az utasokat, a fülke pedig vidá-
man ballagott végig a Rákóczi úton a verőfényes nyári délutánban.
Nézegette a kirakatokat. Elácsorgott a virágüzlet elött, egyesek látták bemenni egy könyves-
boltba, de lehet, hogy összetévesztették valaki mással. Egy mellékutcai italboltban felhajtott
egy kupica rumot, aztán végigsétált a Duna-parton, és átment a Margitszigetre. Az egykori
kolostor romjainál meglátott egy másik telefonfülkét. Továbbsétált, aztán visszafordult, végül
átment a másik oldalra, és tapintatosan, de kitartóan szemezni kezdett a túlsó fülkével.
Később, amikor már sötétedett, belegázolt egy virágágyba a rózsák közé.
47
Hogy éjszaka mi történt a romoknál, mi nem, azt nem lehet kideriteni, mert a szigeten rossz a
közvilágítás. De másnap a korai járókelök észrevették, hogy a romok előtti fülke tele van
dobálva vérvörös rózsával, a telefonkészülék pedig egész nap tévesen kapcsolt. A másik
fülkének akkor már hűlt helye volt.
Ö pirkadatkor elhagyta a Szigetet, és átkelt Budára. Fölment a Gellérthegyre, onnan hegyen-
völgyön át a Hánnashatár-hegy csúcsára kapaszkodott föl, aztán leereszkedett a hegy oldalán,
és nekivágott az országútnak. Soha többé nem látták Budapesten.
*
A városon kívül, a Hűvösvölgy utolsó házain is túl, Nagykovácsi községtől azonban joval
innen van egy vadvirágos rét. Akkora csak, hogy kifulladás nélkül körbe tudja futni egy kis-
gyerek, s olyan rejtve él a magas törzsű fák közt, mint egy tengerszem. Túl kicsi még ahhoz is,
hogy valaki lekaszálja; ennélfogva nyár közepén már derékmagasságig nö rajta a fű, a gaz
meg a virág. Ez az a hely, ahol a fülke letanyázott.
A kirándulok, akik erre vetődnek vasárnaponta, nagyon megörülnek neki. Kedvűk támad meg—
tréfálni valakit, aki még az igazak álmát alussza, vagy eszükbe jut hazateletonálni, hogy
tegyék a lábtörlö alá az otthon hagyott kulcsot. Belépnek a fülkébe - mely kissé rézsút dőlt a
puha talajon -, s miközben az ajton utánuk hajolnak a hosszú szárú vadvirágok, fölveszik a
telefonkagylot.
A készülék azonban nem ad vonalat. Ehelyett négy verssor szólal meg a telefonkagylóban,
olyan halkan, mintha hangfogós hegedűn... A bedobott pénzt a készülék nem adja vissza, de
emiatt még senki sem tett panaszt.
APRÓHIRDETÉS
Örök noszlalgia
,,Joliot Curie téri, ötödik emeleti, kétszobás, alkóvos, beépitett konyhabűtor'ral fölszerelt, Sas-
hegyre nézö lakásomat sürgősen, ráfizetéssel is elcserélném Joliot Curie téri, ötödik emeleti,
kétszobás, alkóvos, beépitett konyhabűtorral fölszerelt lakásra, a Sas-hegyre nézö kilátással."
HI'R
Ágyában dohányzott borsodbányai lakásán Haris Márton vájár. Miután végigszivta cigarettá-
ját, lámpát oltott, falnak fordult és elaludt.
NÉZZÚNK BIZAKODVA A JÖVÖBE!
Körülbelüli száztíz-száztizenöt év múlva, egy szép nyári napon, soron kívül megkonditják
majd az ország összes harangjait. Sokan rá se hededtenek, pedig az a csengés—bongás nagy
változások himöke lesz!

Hasonló cimű könyvek

Örkény István további könyvei