Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A fény harcosának kézikönyve

Űrutazások, klónozás lassan mindkettőt természetesnek tekintjük, de ahhoz még mindig nem vagyunk elég bátrak, hogy alámerüljünk saját bensőnk mélységeibe. A fény harcosának kézikönyve épp ilyen utazásra hív: a lelkünkben munkáló ellentétes erők megértésére, régi álmaink feltérképezésére, Személyes Történetünk beteljesítésére. Az életműsorozatban megjelenő új kötet mintegy összefoglalja a coelho-i életmű lényegét. A sorozat többi tagjától eltérően nem regény, hanem a szerző regényeiben elszórtan található gondolatok gyűjteménye. Nemcsak a regények értelmezését könnyíti meg az olvasók számára, hanem betekintést enged a világ egyik legnépszerűbb szerzőjének "vegykonyhájába" is, amelyben a bibliai idézeteken kívül megtalálhatók a fontos távol-keleti és arab filozófusok gondolatai is. A kerettörténetbe ágyazott elmélkedések arra emlékeztetnek bennünket, hogy mindannyian a fény harcosai vagyunk. Harcosok, akik képesek meghallani a szív csendjét és félelem nélkül megbirkózni a nehézségekkel. Akiknek időnként szükségük van a megállásra, a befelé fordulásra, hogy újra derűvel és kitartással szemlélhessék az életet. Akik észreveszik a mindennapi élet apró csodáit. Akik tudják, hogy megéri hinni, hiszen minden vereségre két győzelem jut.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

felelősségre való képesség, reagálás.(* szerintem fel-el-ős-seg kifejezőbb. . .)

Egy reszponzábilis azaz felelősségteljes harcos kipróbált, képes megfigyelni, és tanulni.
Azonban egyben képes a irreszponzabilitásra, azaz t'elelötlenségre is. Megesik, hogy engedi,
sodorja a helyzet bármily felelet, hatás nélkül. Ám mindig megtanulja a leckét; elfogadja a
helyzetet, ügyel a tanácsra, és elég alázatos elfogadni a segítséget. A felelősségteljes Harcos
nem az, aki a világ súlyát a vállára veszi, hanem az, aki megtanulja kezelni a forgó pillanatnak
kihivásait.

_ 59 _

Egy Fényhareos nem mindig választhatja meg a harcmezőt

Egy Fényharcosnak nincs mindig lehetösege megválasztani a harcmezőt.

Olykor meglepve kerül a zajló harc közepébe, nem a döntése által, ám tudja menekülni abbol
hasztalan, mert az ilyen elhagyott bajvívások mindig addig követik, mig utol nem érik őt.
Mindig elérkezik egy pillanat, mikor az ellentét kirobbanása szinte elkerülhetetlenné válik, a
Harcos ilyenkor beszédbe bocsátkozik ellenlábasával. Se félelmet nem mutat se gyávaságot,
azt próbálja kiőkumlálni, miért akar vele bajvivni a másik, mi hozta azt, hogy odahagyja
környezetét azon celzattal kutatva fel őt, hogy megütközzenek. Hüvelyben pihentetett karddal,
a Harcos meggyőzi ellenfelét nincs szükség a t'usára. Egy fényharcos ügyeli a másik szavát,
mit is akar mondani. Csak akkor bocsátkozik harcba, ha az teljes mértékben elkerülhetetlen.
A Harcos engedi a döntés magától, szülessen meg

A harcos megriadhat, ha úgy hozza a sors, hogy fontos döntéseket hozzon. ,
,,No ebbe beletörik a kardod"— mondja egy barátja."Vágj bele, légy bátor"—szol egy másik. Es
kétsége ezzel csak növekszik. Néhány napos aggódás után, sátra egy csendes sarkába vonul
vissza, ahol lelki elmélyedeset, és imáit végzi. A jövőjét látja. És azokat az embereket is, akik
hasznukat vagy azokat is kik kárukat látják viselkedésének. Nem akarja öncélúan mások
sorsát sanyarúvá tenni, ahogy útját sem elhagyni. Ekkor engedi a Harcos, hogy a döntés
magátol, szülessen meg. Ha ,,igent" kell, mondjon, tegye azt bátran. Ha ,,nemet" tegye ugy,
hogy abban nyoma se legyen szememyi gyávaságnak sem.

Egy Fényharcos egészen elfogadja Személyes történetét

Egy Fényharcos egészen elfogadja Szemelyes történetét.

Társai igy beszélnek:"Bámulatos hite van." Egy pillanatra a Harcost büszkeség tölti el, majd
azonnal szégyent érez a hallottaktől, mert hite nem olyan erős, mint, amilyennek, társai látják.
Ekkor angyala sugallatára lesz tigyelmes:"Te csak a Fény eszköze vagy. Okod nincsen sem a
büszkeség érzésére, sem arra hogy bűntudatod legyen. Csak az örömre." Es a Fény Harcosa
immáron tudja, hogy eszköz csupán, ettöl megis megnyugszik és magabiztosabbá lesz.

_ 61 _

A Fényharcosok elfogadhatatlant sosem fogadják el az ,, Hitler bizonnyal már a harcmezőn
elvesztette a háborút, de végül valamiben megis diadalt aratott"—mondta Marek Halter- ,,hisz a
huszadik század embere megalkotta a koncentrációs táborokat, a kinzások új módszereit
virágoztatta fel, és megtanitotta arra embertársait, hogy lehetőségük van arra, hogy becsukják
szemüket mások szerencsétlensége láttán." Talán festőnknek igaza van: hisz ott van a sok,
magára hagyatott gyermek, a halomra gyilkolt polgárok, az ártatlanul bebörtönzöttek, a
magányos elaggott emberek, a részegek a kültelki nyomomegyedekben, vagy az a sok hatalmi
helyzetben, korlátok nélkül élő örült. De talán egészen nincsen igaza, hisz ott vannak a
Fénynek Harcosai is. És a Fényhareosok sosem fogadják el az elfogadhatatlant.

Egy Fényharcos bölcs; vereségeiről sohasem beszél.

A Fényharcos soha nem I'eled egy régi mondást: a jó kicsi kecskegidó sose sír.

Megesik az igazságtalanság. Mindenki keveredhet olyan helyzetbe, amire nem szolgált rá, és
képtelen megvédeni magát ellene. A vereség gyakori vendégként kopogtat a Harcos ajtaján.
Ilyenkor csöndben marad. Erejét nem pazarolja szavakra, mivel azok mit sem érnek; a legjobb
erőhasznositó módszer hogy összegyűjtse erejét a szukseges ellenállásra a türelem a
nyugalomban maradás, annak tudatában, hogy Valaki figyeli, Valaki látta a szükségtelen
sanyarúságot, aki nem fogadja el mindezt. Ez a Valaki ad neki valamit, amire leginkább
szüksége van: időt. Ami kegyelme által előbb — utobb minden ugy forog ismét, hogy a harcos
magára találjon. Egy Fenyharcos bölcs; sohasem beszel hát veresegeiről.

_ 63 _

A kard nem kell, sokáig kitartson, de a Fényhareos igen.

A kard nem kell, sokáig kitartson, de a Fényharcos igen.

Ezért soha nem engedheti meg magának, hogy saját képességei megcsalják, hogy igy érje
meglepetés. Minden dolognak annyi tigyelmet szentel, amennyire az érdemes. Gyakran mikor
sulyos dolgokat mérlegel, az Ordög tülbesuttogásával igy csalná: ,,Egyet se aggodj ezen, nem
is fontos." Mig máskor mikor csekély dologgal kerül szembe imigyen szóla a Gonosz:
,,Minden erődet csapold bele, hogy megoldjad ezt a helyzetet." A Harcos nem figyel a
Pokoltajzat szavára; kardjának maga a mestere s ura.

Egy Fényhareos mindig résen van.

Egy Fényharcos mindig résen van.

Senkitől nem kér engedélyt kardjának használatára; egyszerűen a kezeben terem, ha kell.
Cselekedeteinek magyarázatára sem fecsérel időt; döntéseit Istenhez hűséggel hozza meg,
tettei a magyarázatok. Körülnézvén felismeri barátait, háta mögé az ellenségeit. Kerlelhetetlen
az árulással, ám nem keresi az alkalmat a bosszúállásra, pusztán elhajtja ellenfeleit az
életéből, soha nem harcol velük tovább annál, mint amennyire szükséges. A Harcos nem

Paulo Coelho további könyvei