Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

BRIDA

Képes lennél mindent feláldozni életed párjáért? Brida, a fiatal és gyönyörű ír nő az élet értelmét és az univerzum titkait kutatja. Két meghatározó emberrel is megismerkedik útja során: egy bölcs férfival, aki megtanítja, hogyan győzze le a félelmeit, és egy érett nővel, aki megmutatja neki, hogyan táncoljon a világ rejtett dallamára. Mindketten meglátják a Bridában rejtőző különleges képességeket, de hagyják, hogy egyedül induljon felfedezőútjára. Brida igyekszik megismerni a sorsát, keresve a kényes egyensúlyt szerelmi kapcsolata és új, egyre inkább átlényegülő önmaga között. A Brida gyönyörű és misztikus történet szerelemről és bátorságról, ami felfedi az Erósz spirituális és a spiritualitás erotikus oldalát is. A kötetről ajánló olvasható: www.ekultura.hu

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
3 ajánlat
lyravac
2 990 Ft
tovább a boltba
lyravac
3 180 Ft
tovább a boltba
lyravac
3 465 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

nlynm'ibc alu-1 Hacumi-mit Huh ...... klim HmwúnyA-ak Fel—alá mun. dum ú.n., ,
volna. duma. a cak egy ma.: n-iin allami !;
.Am Mil—n. mMM-i. faint annyir-. hogy van: tudjon ülni :; twin. M . .
m mm.. ' némán muí halunk. _
Vzhki "midon ni.-nu, Mid.- MM mud-n- A Hugi-k ipu wit. and. mi. . ien-a :" I
hiul. némi-lam mul-mm. De Hum vak bem-. fulcn néném. és— hinnilym abumdmk tünik i. _ .
hog nun f.,, nini nki. . um lső-nyét mi: iudniz. mint nekunk. .
AHN-unka Culnnnű'mwlntphogilnhmmhu-
A hang, mulya vm. sa Jun amin-i link. hin-ilyen én:!mulmnck "1an ib. mennyi-
Unlkadnip-űúkuinplnúnaiíiumum nbdnuzlan-kuambz.ciakm,hnmm
p.m., nini. ni.-gun mégvalami -—k nem hallott i. intim mgvihoxni. meg... hogy menyit!
min.e—kuuuuuugymdimnmgii'a. mmm-mmm
minde-n" id.,- www. Pnihilu Huni
.. fiam mim-ám. W!!! folyami :! elöbbi
"Mam. Olyan gum. mau min-kn.
Wmlpúnmcgi'ydni nvoll ideje-nemhogy
walami vigy hűtik—(Mk lmni Finn-gin. !
D: . u.n, mum uhmil. mim i.. hu vili-
gun mindenki " him-na, inga-1 nyul-:. ,
aklnl i.. n. : boamkn'nyüm hinder. vinn- __
lr'vne. es a ou ulálna' m.:- n nem dan. (; ;
mukiugpnnamcmm-abmm ,
hogy halk—( egy van,-. ...-i nem " övé.
.Ami kívül un, m Mhncbh ngvilwxumi.
mint ami belül mi." Mon-illan" volna uhmi !
magamnak!)" is. ha már ami hllar magáról
:bbcn .: inhmiáóhnn. De mi. hilldm úgy 1
m.hngyxMhen-xuúlün'öóm. mi:
rim—ix. hog fal-ni: men. MEI-rpm . M$- !
gun. amik Tudnak. hog Műk :: Adon-
- IN — _ [29 _
J'" - ' av "S"-:: _. n: —, ": ,
lWim mamun- tudni alun . Hal-grál. Min.-ni... kan-iii. A Hlmimésmindigmlélnik ' ?
§. unihu ú.n találkozna Bridinl. Minden "dni-Ir önti-iben megunni kdlhe. :Mnymx i
nénk!!!"- mi mi :! Ann.: beugró-m. és Wu:- mi. duma .va" mmm", mi mi! iii—lsz, 3
u,_,,,,,,,,.,_ Amihx milen—i . Hzngx, ("h-M:! . um .
. Kind: . Ming; ": _ maar: Edda ns világba m. nni . luna-alan világbnn man. '
D: viz-mm fol-muhi) day. h .mi. mini v.,,n WVM, hogy . Hid um ni . ui- *
humanum" vihmlpm. mlm-': lépé-u. Axrlxő mvdheléfkd. !
_ Mmm-mum. hugy-n mu vinmfmi ;: úm. mum mó: iinm. ha" adón . fényei pun-
zmin wish iuhmiciú m halad . mud. meh-m- un i. lmi lb"). De mól fngu. nagy elk-tlen
mlmm-ludinn'lgy.hogykőtmkmlaldlndn .mekvnknué-érünimniJké-déumúl
nni-mu... Melua-.k uimbólumain ami-Mu- Ha: mi: ielrm'ékrrknóbmk nu... '
.mi-. mim. Te MI". de . ld a n _ Mn (nk ' hiAn il, m:;fddi .
mm iii-. megtalált: . mum-sei. Mikbrben .: . Tanui hmm ha ny:— rpg-ima n:
glmm mérgdődlg'l.umiduinm.dűnd- .na-; mi: namyrlllólflill mégdőtndx'xeg
ülzutmrdmIMch-ilknlloldalzdmkúgilu lupm hanmu land. Eddigzpilknuiga re'-a.,
magába az WW. Hide-u mindaz. amit old-Ildi: ha.-aim; : mun. Tudud. w Hpt!
mh Mmmm magnót—Adm nélkül, ha" vigy mi ul. .mi: min. de még nal n.,.
mán-'I min.. hogy-n. Án eliiui : pillant. mih- lalkmu'l : nag női mm. u ;"th erejével. '
el kll kuki-i iii dolgaim unulni. Eu Bar-lil- Ei : tudás nem bükwlg ilrílmix nam. ;; .; !
luk iiiiin nmvalóiihln innen ima-iii mimin— mi mindig Elátkozott Hzulnm volt : bnsmrh- ]
.nnil meg kell nnulnnd aim .. Mm A Hm; mi ;. küiamupp . nől hinnh'bau. Minden !
m Hu. hogy Hamill; A bouuh'nykahgv embe: iuncli tlen : Mimi-égen. Mindenki i
minyiban : nemm mindig : WW India. hogy mi. nak ..an . állniuk mai. E *
ídrie'n Mé'-ik- " év egyik dm nwü'L mila-r mian .: mi mim vagyunk mi. nem, hogy es, '
. lapp-l n :! ük! gya-nu hosszú. A bárminő mi, ...még M,, WML m, I
ilym llhlom . unni WM lesz. ma'-n'- mi Ghana-űl: klánt-nak helyei. M gyám .
usZI—éljulunénJ-ncmlmpnnknmim Miműimínluuű',llléghnim;igmdn$.
únd-mmnmy'unüesyuunin-WM hall-ÉhcvűfíghpnohdunmndwkU-alm
idején ima-:. MA! "nin bánni " MH. is ugy rávágja. lna'gkulnóvf d.u.-i.. vigyél":
aimed mb! ammnimhl- IW—M végéig úg hannílil, hogy ninc: limihn ólüsi
vel mindig nyim nni—md :: már-in Whatóc's : hatalmával. a 11 mi benne van mindenben. ami
- ua — _ m _
.1't'——'—'-'-"." -, "i. .._,'s?' ,— i' —- ',' _ .

l . IPÉ
kbvülvgsl. mil-in. . mm lid—nú "ig.—i.... és z _ M.. M a _ "hm" . ;
mmóni W'm'l'" fo'" 19114"; Ú '*'" kumülulib-nhzgrí'ztkndmk $$$?" [m'
ivuni. ii um upon-i. . mum. un m n W ; "ím". ' ! hl ük De
lel-d u,,uInl. Éu—kig xllm _" umklun [drink-. n m (1513va ",.le "* " '*'

("'*'"ét """ ""Mi? M'Éh" "'" TGM?" "" _ Amihr n (n'-nil imikk. akk-n nalunk .
vml'd: M "N'" "WW" '" " "* " 'W ...—mi aktusról lxnélcl. Vim-uk Akik úgy alkal—
mhu-m ff'fi'í '1- mmk. nm- ..... IumuI'u'k. mm . válna-ul
_ F_i minnn'ú? úm. "Isr—
. N: "mi nu! m (ni,-mr. muh- kél-lnek: _ A hmm m "mi , ...,an ami.. _ TWR
Idd" WW— - ""d""- "'!-' "'M- "'* "' lwgr kell haunilni.
""-di "'*'" "'du' idei.— mi: vmummi . lén-an.
A ""A _ mia. im más: hinni . ".mi 11 Ágyban.
. De a mi; nem ide-ui m. hogy ismerd 11 mi.. _
Min-l . ' ) ' na'—k. ' v . :
m.n.n .. mi w- mm" és "*S* m,. :i'fürm . $$$? ESS!
muulu . nal. Az ami ; mian mm. . u—gi WW" Wouk - 4 !
épülnek-r és . iii.—ii hngycklc Az egyikben a. . _ E; ".k," ühüm ühüm RHmL, .
Misi-S V' aim n maaa-. ami-rúdon; vihamlni, '
_ Mi .. mi? _ km.—ne Wim rgy izu-pun- .e— _;f; _ki . "dud Hmmm" [úr busy !
"k'" ""-WW _ _ _ olyan duh-gal áll six—mhv". ami (ul nklnx iöininik :
— Elv km"— * Wl'fnm "'*'P'j . _ M Mis immúánban. ha ; ien-ma dmlika ,
— EGY "inni """ '*'" kW" """ * "!" 'P'" Ha... Amik-n Heim-nm vahki-daiepnpdiük .
k**— Au M" "***— MY (FF Hmo'm'm' nek-. im,— ne ml: . lmünkhl. hanem 11 ose! '
Hisu" : "***" '*'ü WM" " mi" "!" ! suWan munkán, Ilymhxnc'ktmua !
V"M km'ó'ul'a" "Mm" "'"? " """ ! női kmnuumih'lmk egymással, (Hünkfíignlmül i
' "'*'" "" W'W"— * m' ""," " "Pm . §!sz nem maguk Akin—ni. hog u.i ",an 4
* * im ""5'5"""'"- "!?/"'*'?" ."""mf " ! Nem mm. hugy mik-m lépünk van amig-ink- !
* embe-eli used illuk luc-ibn. . m minha-in; .a Nem www _; ihnuk. : km vállnak. , .
emi vil-i' ** ili—"'"? mast * m " '*' mind-'n man'-gk. A mi". ..a." hanyni . '
:?!de "ló 'i'-"W"! "'*'- midhl _ mi Mn mindenki otya-unk mulal- *
Inn-ik. ninilvm "hiába:-. ;
_ u: — , [u , , $
_ _ i
.

Hasonló cimű könyvek

PAULO COELHO további könyvei