Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Trianon titkai

... Versailles és Trianon kőhajításra van egymástól. Összetartozik. Versailles a francia glóriát hirdető arrogáns, ragyogó királyi kastély. Trianon a királyné tehénistállója volt. Ide járt a királyné udvarhölgyeivel szórakozásból tehet fejni (és ricsajt játszani). Ez a kapcsolat nemcsak földrajzilag jelképez. Politikailag is. Versailles-ban Németországot szégyenítették meg. Trianonban a tehénistálló melletti földszintes, hodályszerű lakban Németország szövetségesét. magyarországot békediktátumban darabolta fel a tigris, Franciaország miniszterelnöke, az öreg Clemenceau. Franciaország, németgyűlöletétől elvakulva, országunk csonkjaival próbált németellenes szövetségeseket szereni az általa létrehozott cseh, román és a szerb államokban. Me lehet itt még azt is jegyezni, hogy a miniszerelnök fia, a papa ellenkezése dacára - egy magyar nőt vett feleségül, majd az öreg erőszakossága miatt - feleségestől öngyilkos lett... Érthető, hogy ilyen okok létezése elvonta a figyelmet a békediktátum kérdésében az államtitkárok és tábornokok korrupt magatartásáról. Ezért tölthette meg a békeszerződés a román internáló táboro, börtönök és a Duna-csatorna hullagödreit magyar, német és zsidő százezrek hulláival. Az is hozzájárult balsorsunkhoz, hogy Magyarország akkor volt a Szovjetunió barátja, amikor mindenki ellensége volt annak. Rosszul politizáló, becsületes balek nép vagyunk. De a Szovjetunió kellően meghálálta a magyar hadifoglyoktól és a Tanácsköztársaságtól kapott segítséget. Versailles miatt halt meg több mint harmincmillió ember a második világháborúban. Ez a szellem termelte ki Hitlert és a zsidó holocaustot. Trianon miatt lettünk ismét német szövetségesek és halt meg egymillió testvérünk. Miatta tapossák román buldózerek sárba falvainkat és jövőnket (ha tűrjük). A Trianont szentesítő Párizsi békeszerződés-ek agymosó intézkedései következtében alacsonyodott, gerinctelenedett vezető értelmiségünk egy része oda, hogy a hivatalosság nevében a tudományos komolyságra hivatkozva a hamisított román népszámlálási adatokat hitelesíti magyar részről - a világ politikusai és a közvélemény előtt -, hogy az Erdélyből kiűzött magyar menekülteket románokként tünteti fel a Magyar Vöröskereszt és a magyar sajtó, hogy a Magyarországot vezető régi kommunisták egy része a nemzetek egyenlőségét állító kommunista eszmék ellenére, a proletár testvériség címén segédkezzen a románoknak a magyargyilkoásban, hogy a magyarországi kommunista ellenzék az erdélyi és a csángó magyarság nemzeti önrendelkezési jogait árulja Budapesten a magyarfaló román kommunista ellenzéknek. Trianon és következményei a népek elleni szennyes árulsát és igazságtalanságot jelképezik - a ROSSZAT. E könyv írója és kiadói ez ellen a rossz ellen adták ki ezt a könyvet. Barátokat szerenek a magyar népnek a trianoni bűn leleplezésével. Kiállásuk tizenöt-tizenhat millió magyar érzelmeit képviselik. Reméljük, hogy a könyv eljut az orosz, az angolszász, a latin és más szabadságszerető népek kezeihez. Reméljük, hogy a magyar kormány követi a jogos önvédelem szabályait és az igazságot és jogot hirdető könyveivel a iág kultúrnyelvein - anyagiakat nem kímélve - kivédi azt a hazugsághadjáratot, amelyet Románia folytat a magyar nép ellen, Trianon védelmében.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Hasonló cimű könyvek

Raffay Ernő további könyvei