Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
Humanisztikus asztrológia

Humanisztikus asztrológia

Rákos Péter Humanisztikus asztrológia Bioenergetic, 2004 210 o., kemény kötés Rákos Péter nagy sikerű könyvét most megújult formában adjuk olvasóink kezébe. A ma már tankönyvként keresett kötet a humanisztikus asztrológia alapjait foglalja rendszerbe, pszichológiai megközelítésű, determinizmuson túlmutató szemlélete gazdagítja a hazai asztrológiai irodalmat.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
lyravac
2 600 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

érzékeny, ösztönös, intuitív lényét, az irracionálist, a sejtelmektől, megérzésektől és
álmoktol vezérelt énjét szorította háttérbe a nevelés és a társadalmi elvárások alapján,
vagyis nem azonosult a horoszkópjában jelölt Hold energiamintázatával. lgaz, ezt a
mondatot jelen időben is mondhatnám. A férfiszerep ugyanis az idők során nem sokat
változott. Mindössze annyi történt, hogy a női szerep radikális megváltozásával mi
férfiak is kényszerűen változtunk, de ez inkább az elbizonytalanodás vagy a
tájékozódási zavar következménye. Ezzel szemben a nők ma igen ritkán vagy csak
idézőjelben használják az "uram" vagy az "apám-uram" kifejezést. Száz évvel ezelőtt
ez még nem volt így. Mi történt hát ez idő alatt az emberi lélekben?

ÚGY TÚNIK, a Vízöntő energia felébresztette a női pszichében a Halak érában
elnyomott, háttérbe szorított én-energiákat. Halak-analog ugyanis a 12. ház, vagyis a
lemondás, az én-feladás, a tehertételek elviselésének fogalomköre, s ez — tudjuk - az
europai kultúrkör keresztényi szemléletét is alapvetően jellemezte.

A VíZÖNTÖ-KORBAN tehát felszabadult a Nap, az Én, s ez a férfiakban a racionális
gondolkodás előtérbe kerülését, a "hiszem mert képtelenség" Halak-elvének elvetését
eredményezte. Eljött a tudományosság hajnala, amely megteremtette az alapjait
számtalan Vízöntő-analóg fogalom megvalósulásának. A találmányoknak, újításoknak,
a műszaki fejlődésnek, az ipari, technikai és informatikai forradalomnak. A férfi
lélekben Vízöntő-hatásra tehát nem a háttérbe szorított Hold-princípium szabadult fel,
hanem csupán a Nap-princípium elnyomott, addig tiltott oldala.

VAION MI történt a férfiak Hold-archetípusával? Lehetséges-e, hogy azt meg sem
érintette a változás szele? Ha alaposabban utána nézünk, azt látjuk: megérinteni ugyan
megérintette, de tartós változást nem okozott. Goethe Wertherjének nyomán (ami 1774-
ben jelent meg), vagyis a romantika idejében, a férfiak Hold-énjének felszabadítása az
érző, szenvedő s egy kultúr-korszakot végigzokogó férfitípus divatjában ki is merült.
Könnyen belátható ugyanis, hogy nem lehet ipari forradalmat csinálni olyan férfiakkal,
akik folyvást könnyes zsebkendőjüket gyűrögetik. ..

A HOLD-PRINCíPIUM a férfilelekben tehát újra elfojtás alá került, És mindmáig
Csipkerózsika álmát alussza. S amit az ember a lélekben elfojt, annak ijesztő torzkepe a
környezetben, a világban bukkan fel újra. A férfiban elnyomott női archetípus mint
Árnyék lép a színpadra: a túlnépesedés (Hold), a földi bio- és ökoszfera sérülékenysége
(Hold), a kultúrák, a tradíciók, a múlt emlékeinek (Hold) pusztulása és pusztítása a
Hold-árnyékszemelyiség megnyilvánulása. A ferfi tehát nem változott, változott
helyette a környezet, amit saját Árnyékának megfelelően alakított. Annál nagyobb
átalakulás történt azonban a női lelekben, amelyben mind a jin (vagyis: a Hold) oldal,
mind pedig a jang (vagyis: a Nap) oldal megélésre került.

A VÁLTOZÁS kezdeten két út állt a Vízöntő—kori női minta előtt. Az egyik útjelző
táblán a Vízöntő kihívására Való spontán válasz állt: legy egyenlő és testvéri —- vagyis
légy fér/i Tedd azt, amit egy férfi tehet: öltözz olyan ruhába, vedd át a gesztusait, a
szóhasználatát, a szokásait, szüntesd meg a férfi—kiváltságokat úgy, hogy azok a te
kiváltságaiddá is váljanak. S legyenek az ambícióid férfi—ambíciók: pénzkereset, karrier,
vezető pozíció.

A MÁSIK útjelző táblán az Uránusz üzenete allt — a sajátos megoldások, a másság, az
egyediség, a függetlenedés, a hagyományos rendszerekből való kilépés, a járatlan utak
és az individuulízúlóda's ígéretével. Ez az út azonban járatlan volt es járatlan mind a mai
napig, ugyanis az emberi psziche alapvető igénye a mintázatkö'uetés. Vagyis a szülői és
környezeti sablonok átvétele. Ahol pedig nincsen minta (vagyis járatlan az út), ott a
lélek ösztönösen megtorpan es nem megy tovább.

MARADT tehát az előbbi út, vagyis a ferfi-minta követése, ami azonban több
szempontból is válságos helyzetet idézett elő. Gyereket Változatlanul csak nők szülnek,
s a személyiségfejlődés korai szakaszában mindenkinek elemi szükséglete az, hogy
anyai energiákat maradéktalanul megtapasztalja. Ez mindenképpen a hagyományos

Hasonló cimű könyvek

Rákos Péter további könyvei