Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Állati elmék 

Színhely: az Egyesült Államok. Itt végez kísérleteket egy delfinpárral Sevilla professzor. Lelkes kutatócsoport segíti munkájában. A két delfin bámulatosan fogékony. Rendkívüli az intelligenciájuk, szeretetreméltóságuk: szellemileg szinte egyenrangú társai az embernek. Csakhamar már az angol nyelvre tanítja őket mesterük. A békés kutatók és a delfinek idilljét azonban megzavarja az amerikai titkosszolgálat embere. Ezeket a kedves, szelíd állatokat háborús célokra akarják felhasználni. Vajon sikerül-e? A Goncourt-díjas világhírű írónak, a Francia história szerzőjének egyik legolvasottabb műve az Állati elmék, amelyet maga a szerző afféle hibrid műnek, az európai irodalomban évszázados hagyományokkal rendelkező állatregény és az Amerikából diadalútjára indult ?politics-fiction? ötvözetének minősít. A dokumentumszerűen megírt, ám rendkívül izgalmas, regényes formában tálalt és felettébb elgondolkoztató történet gondos zoológiai tanulmányokon alapul ugyan, de a realitás és a fantáziavilág mezsgyéjén játszódik. Akárcsak a vele rokon témájú és szintén most megjelenő Majomábécé.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
6 ajánlat
bedo
500 Ft
tovább a boltba
bedo
500 Ft
tovább a boltba
lyravac
2 900 Ft
tovább a boltba
lyravac
2 900 Ft
tovább a boltba
konyvdiszkont
2 999 Ft
tovább a boltba
konyvdiszkont
2 999 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

idéznem, hogy önök a delfinek meginterjúvolása végett jöttek ide. (Nevetés. )
U: Mondja, Fa, maga előléptetésnekfogja fel, hogy az emberek nyelvén
beszélhet?

FA : Nem értem, mi az, hogy előléptetés.

SE VILLA PROF.: Megengedi, hogy én fogalmazzam meg ezt a kérdést?

U: T essek.

SE VILLA PROF. : F a, büszke vagy rá, hogy beszélni tudsz velünk?

FA: Igen.

U: Miért?

FA : Mert sokat kínlódtam, amig megtanultam.

U: És miért vállalta ezt a kinládást?

FA : Hogy láthassam Bit, és hogy örömet szerezek Pának.

U: Van—e az állatoknak is saját nyelvük?

FA: A delfineknek van. Hogy a többi állat is beszél—e egymással a tengerben,
azt nem tudom. Én nem értem őket.

U: Amióta angolul beszél, ertelmes lénynek tekinti magát?

FA : Azelőtt is értelmes voltam.

U: Csak ugye nem tudta kimutatni?

FA: Ilyenjál nem.

U: Most, hogy beszélni tud, delfinnek vagy embernek tartja magát?

FA : Delfin vagyok

U: Azt mondják, a delfinek nagyon barátságosak az emberhez: igaz ez, Fa?
Maga szereti az embereket?

FA : Igen, nagyon. (Nyomatékosan megismétli.) Nagyon.

U: Miért?

FA : Mert jók, mert simák mert kezük van, és mindenféléket tudnak kesziteni.
U: Szeretne', ha magának is volna keze?

FA : Nagyon szeretném.

U: Mit csinálna vele?

FA : Simogatnám az embereket. (Nevetés)

(Itt egy kis incidens következett, amely végtelenül boldoggá tette a sajtó
képviselőit. Az egyik újságiró, név szerint V. C. Dumby, vörös hajú, testes
alak, egy georgiai lap munkatársa, hirtelen felpattant, rendkivül dühösen és
igen éles szavakkal fordult a hallgatóság felé. )

DUMBY: Elég volt ebből a komédiából, ve'gteleniil ízléstelennek tartom, és
nem vagyok hajlandó tovább részt venni benne! Még hallgatólagosan sem
vállalom a bűnrészességet ebben az undorító szélhámosságban. Mondhatnak,
amit akarnak, mégse hiszem el, hogy egy hal képes angolul beszélni, mint
akármelyik kereszte'ny, s hogy mindennek a tetejébe ilyen rossz viccekre
használja fel az angoltudását, es arról beszél, hogy szivesen simogatna
bennünket! Ez felháborító] Meglátják, most majd az következik, hogy megkéri
Mr. Lorrimertől a lánya kezét... (Nevetés) Csak nevessenek, de én a magam
részéről undorodom, vegyék tudomásul. Fel vagyok háborodva, amiért
idebolonditottak Floridába, hogy végignézzem ezt a szégyenletes csalást.
Nyilvánvaló, hogy Semilla hasbesze'lő. Kezdettől fogva ő beszél, nem pedig a
halacskája! (Nevete's, nagy hangzavar.)

SE VILLA PROF. : Megengedi, hogy kiigazitsam? Először is, a nevem Sevilla,
nem pedig Semilla. Másodszor nem vagyok hasbeszélő. Harmadszor. Fa nem
hal, hanem a eetfe'le'k családjának tagja. (Nevetés)

LORRIMER: Negyedszer, nincs is lányom. (Nevetés)

DUMBY: Ilyen viccekkel nem fogják betömni a számat! Hogy az állami
szerveknek mi érdekük fűződik ehhez a hitvány szélhámossághoz, azt nem
tudom. De csinálhatnak, amit akarnak, én nem dőlök be! Ha Semilla be
akarja bizonyitani, hogy nem csal, menjen el a mea'eneétől a cimboráival
együtt, és hagyjon magunkra bennünket az állataival!

SEVILLA PROF : Nagyon szivesen! (Feláll, és munkatársaival együttzy
megindul a kijárat felé. )

FA (teste nagyobbik felét kidugja a vízből, és felkiált): Pal Hová mégy?
(Nevetés)

SE VILLA PROF . (visszafordul): Nyugodtan válaszolj a kérdésekre, Fa. Öt
percen belül visszajövök.

(Hosszu' csend. Fa szembenéz a hallgatósággal. )

FA: Na, mi az, kikezdi? (Nevetés)

29 Én bent maradtam, hogy jegyezhessem a párbeszédet. (Maggie Miller
jegyzete.)

U: Az előbb azt mondta, hogy szeretne ember lenni, mert az embereknek kezük
van, és sok mindenfélét tudnak késziteni. Például mifélét?

FA : Például tévét. A téve csodálatos dolog.

U: Szereti a tévét?

F'A— un./tommy. mmmámm " 144170an cut". "mulat lmi/H,)

Robert Merle további könyvei