Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A papagájok tartása és tenyésztése

A könyv hasznos és praktikus segédeszköz papagáj-tulajdonosoknak. A könyv tartalmából: Megvásároljuk a papagájt!, A papagáj elhelyezése, A beszoktatás és a betanítás, A papagájok etetése, A papagájok tenyésztése, A kotlás és a fészkelés zavarai, A fiókák mesterséges felnevelése, A papagájok egészségvédelme.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

ll . r, , * 0
L A - _. , §va _ _ . .
; K ( * _ A fiukak mesterseges felnevelese
x ,
' R , ' 'em lmnan law-Al Az rlóbbl fejemben (Mr utanunk arra,
. WMMÉ'Á'ÉM'" hugv unkaegeaoe válhat a presume-goa lelne—le-
' ;"wa lés Terrnesaeleaen ez nem lel-el celknuzes.
Wo mm, csak mlkaejunepoldAs. lama eszköz a cel érv
' m nemm—k- dekeben. A papagájok lbbbségénél ez a (olya-
, "M"-*"; WWW mal a lenniwlcs oljan halad. ilyenkor nem
. m;,f'jmm kell - (S nem ls szabad! — beavalkomunk. Pél-
l mm daul a rendkívül enekes es stl) szelesísrkú
! .mo mum; papagáj [Eklcclus romhls) akar egy évben km.
;, -—— l -. .. _ . mmw'l'v'mz' sur Is kollak. és felm-elj nokan. Emlnenük.
0 Mm; "3 npgakakadulmalalam lan'szlmakrruay
Wang! ban és nókagondou'sban egvaranl. de a kaka—
r—henmlok-j duk smrsm lpen _rpsaz szülők", es csak akkor
WWW! nwzllk [el nokalkaj_ ha néhány nemeket
% W" "X"/"'*' mar előzőleg ember nm]! fel sum-am, Segu-
x . * ne peldaul. ha Időben mgvállmamnk a ma-
x * dar d.elajar. de cg kakadul sokszor lgen neha
.. ravennl arra, hog- új', gamma addlg ismert!—
, . _ _. * len rlcsc'gd elfogadjon. Arra is van pelda, hogy
lluy a him rnejzlamadja hasonnemú nokájal. men
* ID esetleg melytarsaa lal btnnr. vag leltem a Hó—
, X ka wlhn. Ily módon annak bhülését és repü-
, 'b lésképleknsegét lde'u elő Ha a mar mestersé-
' gesen felnevelt fióka felnő es nokaja szűkült.
' — varhau'aan ken-aerob [az a gond a követkeui
Il "(é-. _ nemaede'kkel A szelíd. az embert már elfogpdó
* ( —— madár általában jobb amo. mlm a vadon belo-
Jí. .. ' : '. gall. A rnealerségesen felne—elt nókák - a szak-
, x smn'l ellolasr küvclően - gokmn erőteljeseb-
9 ev —-
' ,_
. 0
aláí;
———Mesterseges felneveles— , _ "r"-** _
§: ;? É
;: EE
hckl élénkebbek a kevesbe relenkek, 561. mlla- ojjan Mamma, melynek gdrblleu vegdarabja
uluk ls aubb lehet. mlm a ("HMS módon kizárja . felm-nyeles veszélyét.. A nagyon hul
lel-reven lárulké- Rosemary MW, akl emma- Hókáhuk 2-3 Óránként adjunk mm. A beg
lan papagámókál neven lel. erolm. hogy a mea— ával/as megmptrlmaával smbályoml tudjuk a
remegesen neven papngá] az odú aljan lda rre kivánt élelmmnyiség honlelel, e mlhelyl a bagy
részpor-dumbomlnwl képez!!! ld. hag . soka norm lem Innét elemi. kivéve az éjmkal
em lánmzkodhnmn. b kamilla. nmllmr : órákat. Kham: már elegmdő a négórankénu
noka nulr onAllóan mdon nmogll. a dmnbdru- ama. .; ndkak nemmetoaen azunlelenol ele—
lalol elsimítotla. séget kunyerálnnk, akár tell Deme! ls, erre le-
Ha a Hála link. étváglnlan. lla pedig mele- gyunk tekintettel! A nagon nala] nokak elad
5: van. lassubb az emésztése, így mindkét etetésélnjánlaloi hnjrulban4órn kllrnl végez-
esetben marad a lglddeaben. Az odú bcl- m. az ulnlsól pedig 23 óra körül. kam: kend
só homerseklere 33—35 ac legen. ezt úg lomo halak 5 óra tájban és befejaheuük 22 úralmr.
sllhnljuk, ha [olaj-e lnlralafnrpol helyezünk. cm A napj eleségcl előre elkeazlllreljak, MIM—
nek lujm meg(eul két 60 W—os (millámpa la. renyhe" umlluljuk. minden alkalommal okel-
peme úmljnnk arra, hag : HM ne élhet lő hőfokra fehnzlegtve. matska a Róla
sek el. A hómérsékldel célmrü falyzmntoun fejecskejel emeljük meg vag helyezzük tá—
ellenőnmlllnnllzulmeglelenésekarihmk- .naazreloa, nel-log felrenyeljen. Eme- után
sekler lolyamalooan csökkenti-mü. : mlhelyl a ajanlalpa a soka csőrét. lllme szükség eset'al
lollazal kiteljmedik elegaega az a ljön-enek (ullantát és lábát meglmlnl.
lel. melyet az Illetó taj megklván. Az eloo napnkbnn magas (eller-jelonalmú, 10-
n mom relatlv pámlannlam feltétlenül ln- lyékony beplmpuen es ma adjunk. Késobb
dukal! - a kifejlett papagsjnok ls! Ennek elere- fokmlosan Almhelnnk a Gerbcrl álla! aján-
se céljából elhelyuhelünk .; odúban eg: kis lou morc: rom-rk meg 250 ml vízben ! ne
meg edenyl, melyet auyuggalou ícdövel lás- kapol honda-ál. negúnk hwuá : koveskanál
annk el. A üókikmlk adon japlaflek olyan hír mm vagy fel kemeny lajásl mulva egy ki—
méraekleuü lege-1. mm a kismadár mole, veokanal nem kel kaveakanarl ürült magat.
vagj-la 4042 'c,ugyanigaíeeakends. lllelvea eg mm nyer, gümlgalmL kevég rz—
kanál. arnsvel eletunk. Külföldön már kapnom sult répát, ag csepp muluvluxnln (például
50 5!
o
——Mcsterséges támadása 451535. _—
.; §), i ,
'?'—J' -m :":
. a. a :;
Joluvlt] keszilmenyl. A San megb-l allackenben mlndaogü Kuylée készítmény. többféle váltom-
a kakadunokakal az nlihbl elcsepen mellék: ban, kis. köu'pnag es nag papagájok részé-rt.
'i' (HM hindi-"Mr kü wlósen'xgáját ülnek a madár klbújaaalol kezdve kh. ! Éves knrilg
nyi sók fél kiskanál Parti um sántit 8 percig ndhnló. sőt cglk valtozala a kolla'a elsm Idő—
kb- fél "ter vízben vagy lejben főzték, majd mkban a feln-in madarnak, ldegeazlua gya-
mulm'aminnnl kiegészítették. nom. Enigma érdeklődni az emlitett mpuer
Haülelzs koraban kzrúlt hozzank ey után mmdenklnek. akl zmyeeueseel kivan log—
mnun- Róka. la táplálúaihoz az alábbiakat lpummjj
NWuk- villakum: mi! répa well ' Ha a kismadár hegye kel elelea komm nem
kmény Lcljással. csíkokra wgdall salala'val a ürül! kl. llawunk a aokllval enyhen savanyílou
csipetnyi színlelni-ml: rum!! aim-um rum!! (cltroml vuel. nmman Nállunk meg a
uappula sajt. smacukorml ado—aim; nal-nncs beglájékut. s kicsivel keep-ohm halasszuk az
"CB-"a" MÉH: ám"!!! bummm: Musi- elelesl. Az elglé: elött és után mlndlg gondo-
l!" banán mi! kemény mással: tejben főtt san moss-unk kem. és ldonkem íenótlenílsük
bün—Sim deáltdki. wőlócukmnl édesít- az elcltanel has-man enkoznkel - Itt talán
Vf— "lm, Mbedm— Minden mp kapott egy nem szükséges hangsúlyoznl. hog az evőesz-
CMPP Jolwllot- ez! valamelyik eleséget! kever- közbkel mlnden használat clőu ee ulAn gondo-
tük. mm a reszek mál. hanam naran— un mnuuk tisztára, Ahogy saját evőuzkly
mot Mb.-O. felváltotta .: darabol! alma illetve a oelnkkel lna-unk.
noranagerud. o pépcsílelt banom a name loo— Ha a nokakal naponla mamellűk. közben
nán. majd megjelent az étrend'ben . osinma- kézbe vesszük. többnyire nem jelem külorlb-
lon napmfm'gúng. düh!) bontott allapotban, sebb gondol a mtstzrséga lelnzvelü én hihe—
keao-llb már a maga bontotta kl — azaz foku-lo- leuenol sulit! mdaraklm jolunk. l-lo lepj-esz-
san bonmmk a dlelajm. 3 hónapos, korában [és céljából nevelünk mpngájL celgzeru lesz
klropnll. og hónappal később mA: onalloan onallo-,a válásakor amolyan! fajtársai km
Evtll. most Mt 5 éves. mdálnmlsl nép él u', penze lehew'leg ne : mldhu. Gmldol je-
rsísnéges, a laká-ibn lupoma mbe alkalom- Ima-lel a keesbblek során, lla nem az alkalmas
mal repülhet. kómen boldogan nkollouk... lda- ldőpomhan végazük ezl, agyam a madár az
kozben megment a !uul malmi la a kitűnő
51 53
* —Mesterségcs filmel/elés—
— A papagájok egészségvédelme
Idő múlásával egre mum; hozank kötődik. muvi-mc E írjam kapo-an a legfontosabb kmlmma.
nem a fajjá-gallon Persze ez uwbbl jelenségről hogy sokkal konnyebb megelőzni a bajt. beteg-
erdaen megtudnunk a velmények. hmm Mumu! hevesen sem. mlm az! kmlm. A megelozes: menően a
mlndcgylk pzpagij eg'mlség. mlndeglk mis- "WWW-gú? leg'onlosaob feladat a nszlaaag megölne-e. A
keppen magá! a kon-none zajló eped-enyem 333 $": madarak neklelel lehelűleg naponja de leg-
,jmm mm;. olabb ma'anaponk'an lovolluuk el. kalllkaju-
. lemn-k hog : nr km hamm oguz: mossuk le rummal-
W'ü Hú 'i rel, az elaokddak allen podlg l-z emleku lm-
$$$; nron. vag hasonlo hnvású nldnl felmelevel ve-
ell klima . )llmpn— dekahemnk, majd úbüuük le és lorüljrlk ua-
.unn -m109rvlels ram a kalnkm lvollenl a menekul, A keru
uri-233331. ; vallu'bcn ela medál ellmauooo. mlm a emba-
ú' A MW " ban élő. de uganakkor abb vevüy leaelkedlk
..ha, mm..." rá. A szobában ao papagáj kúlonooen 'azékeny
.már. 15 ev.-mmt-- ;.th énnhunh'l-mllűztztnl vl-
"W "1 ' m' mm télen Is kell. m átlagos merem nameg
Fagin.-33; levogllje kh. km pm levo-gon alan ldooereld-
lm m.u. haw dlk. m kulonosen men lemnk tekintettel. A

Romhányi Attila további könyvei