Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
Füveskönyv

Paratudományok

ISBN: 9789635290321

Füveskönyv

A régi füveskönyvek a kertben termesztett vagy vadon termő növények, gyógyfüvek hasznáról és káráról tájékoztattak, századokon át szerzett tapasztalatok alapján. Aztán a hasznos tanácsok lassan kiterjedtek a lélek, sőt általában a lét kisebb-nagyobb gondjaira is. A mi a teendő kérdésére adott hétköznapi példák, egyszerű válaszok, amelyek a testi és a lelki egészség megőrzését és visszanyerését segítették, lassan egyre egyénibbé, szubjektívabbá váltak, s egyre több gondolkodnivalót, valamint lelki táplálékot adtak az olvasónak. Szepes Mária Füveskönyve egyaránt megfelel a műfaj korai és kései kívánalmainak. Egyszerű, könnyen érthető élethelyzetek, bölcsességek, látszatok mögé leső, gondolatébresztő megállapítások és olyan közvetlen tanácsok sorjáznak benne, amelyeket úgy érezhet magáénak mindenki, mintha csak neki szólna. Ezen túl pedig – hűen a szerző lenyűgözően és főleg eredményesen egyéni tanítási módszereihez – kérdések, látszólagos ellentmondások, továbbgondolásra, kiegészítésre, az olvasó élethelyzetéhez való igazításra, azaz az agysejtek alapos megdolgoztatására szolgáló felismerések ezek, amelyek képesek arra is, hogy felkeltsék a saját lélekbe lemerülő őszinteséghez szükséges bátorságot és kitartást. Reméljük, hogy az új olvasók mellett Szepes Mária régi hívei is örömmel fedezik majd fel a Füveskönyvben kedvenc gondolataikat, idézeteiket, netán éppen azt az egy-két ráébresztő megfogalmazást, amely annak idején sokat jelentett nekik. Emellett új összefüggésekre bukkanhatnak, új fénytörésben láthatnak ismertnek vélt tényeket, új értelmet találhatnak sokszor olvasott bölcsességekben, új nézőpontokat fedezhetnek fel, s talán még olyasmire is rálelhetnek, amit soha nem vettek észre korábban. Minden elméleti elmélyültség és megalapozottság ellenére Szepes Máriának az volt a legfontosabb a tudásban, hogy továbbadható. Hogy gyógyító, gödörből kisegítő, testi-lelki-szellemi jóllétet és fejlődést inspiráló – ő most azt mondaná: mágikus – erő. Mindennek jegyében és az írónő 100. születésnapja előtt tisztelegve szeretettel bocsátjuk útjára Szepes Mária Füveskönyvét, amely élő bizonyítéka Mária egyik legfontosabb tanításának: az örökkévalóságnak.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
2 ajánlat
lira
2 966 Ft
tovább a boltba
bigbandi
2 967 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

Az AKARATERőRőL És AZ URALOMRA TÖRő
AKARATRÓL

Az akaratot sokan összetévesztik a makacssággal és az erőszakosság-
gal, a kitartást pedig a csökönyösse'ggel. Ezek a tünetek inkább az
akaraterő pangását, görcsös megbetegedését és potenciazavarait je-
lentik. Mert az egészséges akaratáram végtelenül hajlékony, s az mu-
tatja uralt erejét, ha nemcsak kitartással, hanem adott esetben enge-
dékenységgel közelíti meg célját. Az akarat természetesen a szellem
által determinált energia: az idea megvalósítási eszköze. Ha az akarat
mögött álló eszme zavaros, de'moni, akkor állnak be a kóros tünetek.
Az akarat valamely félra irányított erőkifejtést jelent. A mód, amellyel
akaratuth keresztülvisszük, nem tartozik az akarás folyamatához —
az már a kormányos, a felismerő és irányító értelem dolga. A fejjel
falnak rohanó, dühöngő akaratosság mögött nyilvánvalóan nem jó-
zanság, hanem felelőtlen indulat feszül. Ez a magatartás legtöbbször
semmit sem valósít meg szándékából, míg a látszólag engedékeny,
elasztikus akarat önmaga fékezésén át eléri azt, ami felé törekszik.

A türelem, a kitartás, az állhatatos várakozásra, kivárásra való ké-
pesség az erős, egészséges akarat jele. A legtöbb nagyszabású elgon-
dolást csak a kitartó, türelmes munka teszi megvalósíthatóvá.

A fecsegve, hetvenkedve, indulatosan nekirugaszkodó karakter
már indulásnál elfecsérli az erőt, amelynek fedeznie kellene egész út-
ját a célig. A hallgatás erőt akkumulál. Ezért, ha a körülmények azt
kívánják, hallgassunk és várj unk. A hallgatásba feszült akarat, amely
mögött tudás és félelem nélküli merészse'g várakozik, mege'rleli szá-
munkra az időt. Ha valamely törekvésünk kapcsán létre tudjuk hoz-
ni magunkban ezt az attitűdöt, ssada'lkazva fogjuk tapasztalni, hogy
e türelmes, uralt, szívós belsőz'zzas vonzani keza'z' kívánságunk targyat, s
anélkül hogy látható gesztusokat tennénk, a tél közeledik Élénk.

x%
70

Szepes Mária további könyvei