Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A PENDRAGON LEGENDA

,,Bölcsészdoktor vagyok, a fölösleges tudományok tudora, és mindennel foglalkozom, ami rendes embernek nem jut az eszébe" - mutatkozik be Bátky János, Szerb Antal A Pendragon legenda című regényének főszereplője, és egyben az író alteregója. Mégis, mi ez a ,,minden", amivel Bátky János foglalkozik? Középkori angol rovarevőkkel vagy ókori olasz cséplőgépekkel? Majdnem. Szép nőkkel, természetesen. Azután meg ott vannak a rózsakeresztesek - az előbbinél ugyan kevésbé rejtelmes témakör, viszont majdnem olyan izgalmas. Különösen, ha a múlt megelevenedik, és vele talán a halottak is..., de ,,kezdjük a kezdetén", ahogy illik.Dr. Bátky egy szép napon meghívást kap Gwynedd earljétől, Owen Pendragontól, aki maga is élénken érdeklődik a rózsakeresztesek iránt. Várkastélyában saját laboratóriuma van, melyben különös kísérleteket folytat, impozáns könyvtára pedig maga a paradicsom a miszticizmus kutatójának. Békés olvasgatásról azonban szó sem lehet. ,,A szálakat szövik a párkák." Egy legenda életre kel, egy próféta színre lép, apokaliptikus lovas vágtat a zúgó kelta erdőben, és ha még mindez nem volna elég, egy elfajult vagyonosodási harc miatt orgyilkosok veszélyeztetik az earlt és örököseit...A Pendragon legenda Szerb Antal talán legnépszerűbb műve, és nem véletlenül. Ő maga filológiai detektívregénynek nevezte, de valójában nehezen behatárolható műfajú, hiszen egy páratlan stílusú intellektuális kaland misztikummal, filozófiával, szerelemmel, nyomozással, csillogó humorral. Egyszerre nyújt könnyed kikapcsolódást, ajándékoz meg mély gondolatokkal, miközben feltárja a 17. századi angol misztikusok világát: az alkímiától kezdve a fekete mágiáig.Kihagyhatatlan remekmű.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
4 ajánlat
konyvdiszkont
1 349 Ft
tovább a boltba
konyvdiszkont
2 243 Ft
tovább a boltba
lyravac
3 200 Ft
tovább a boltba
lyravac
3 290 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből


Kopogtak, Rogers lépett be. Atadta a töltényeimet.

— A parkban semmi gyanúsat sem találtam — jelentette.

— Az összes kapukat nézze újra meg — intézkedett az earl.

— És állítson őrt a lépcsőházba, ami Cynthia és Osborne
szobáihoz vezet. Nem lehet tudni, a csapóajtó históriája óta. ..

Azután elbúcsúztam, és aludni mentem.

*

A szobámban ültem, és nyugtalanul cigarettákat szívtam.
Olyan éjszaka volt, amikor az embernek eszébe sem jutna,
hogy a pipa milyen tilozotikus béke't ad az emberi arcnak.

Holnap Londonba megyek, az Earl of Gwynedd megbízá—
sával. Ó, mennyi minden történt ma: Rózsakereszt sírja, a
csapóajtó, Maloney hirtelen megvilágosodása e's elu'ine'se,
mint egy ping—pong labda, amit meggyújtanak, és a könyvek
titkai, megannyi földalatti folyosó. Ki tudna aludni ma,
díszletként ingó házfalak között?

Vannak időszakok, amikor mindennek mélyebb jelentősége
van. A nyitott ablakon át osszetett szagokat hoz be a szél: vi—
rágágyak édessége't, a fák komoly illatát, szalma— és istálló—
szagot és valami keserűt, amit nem tudok kielemezni.

Szomorúak vagyunk tizenhat éves korunk szomorúságával,
szerelmeink megtört vonala grafikonszerűen előttünk van,
óvatosan örülünk a holnapoknak, nagyon távoli medve'k
bőrére iszunk, és tíz kilométer körzetben meghallunk minden
zajt.

Tudjuk, hogy a konyhában még nagy élet van, az ablak
alatt valaki járkál, elkésett kertész, Cynthia szobájában még
világosság van, és jó volna felmenni hozzá. Biztosan levelet
gépel. Minden második nap húszoldalas levelet ír titokzatos
asszony—barátjának.

143

Nyár van, és intenzíven érzem, hogy tél lesz, fehérruhás
karácsony, amikor a tea különösen ízlik. Szeretne'k korallszi—
getek zold lagúniában hajózni. . . Mindent szeretnék, és vá—
gyódásommal mindenben re'szes vagyok.

Ezek a napok, amikor valaki meg szokott halni.

Éppen így éreztem magam azon az éjszakán, amikor sze—
gény Joe szublimátot ivott, miután nem talált vevőt az író—
gépre. így éreztem magam aznap reggel, mielőtt az újságban
olvastam, hogy Jennifer Andrews a tengerbe fulladt az egész
kiránduló társasággal. Nem tudjuk, a lelkünk hol végződik.
Ezt, gondolom, Madách írta.

Talán elmegyek sétálni a parkba. Alvásról szó sem lehet.
De tele voltam meg nem határozható fe'lelemmel.

A hátborzongató képzetek vonzzák egymást. Az ember
nem akar rájuk gondolni, és annál inkább rájuk gondol. A
fantáziám egyre visszatér az earl különös állataira.
Kocsonyás, fehér testtel imbolyognak a hosszúszárú
növények között, az óriás axolotlok. Némelyik már tízszer is
meghalt. . . Ha most egy axolotl kiszabadulna . . . bejönne a
szobámba. . .

Meggyújtottam a nagyvillanyt, és fel és alá rohantam. Ez a
sejtelmes nyugtalanság, ami eltölt, idegzetem tíizijátékos
reakciója a túlságosan gazdag nap után. Máskor négy hónap
alatt nem történik ennyi.

Ez a suhogás, amit most hallok, gondoltam, valószínűleg
egy bagoly. Furcsa egy madár, éjjel is lát, mint a
connemaraiak.

Ezt a kiáltást . . . ezt egy madár hallatta, amint riadtan
felébredt. Ha értenék valamit a madarakhoz, meg tudnám
mondani, milyen madár. . .

Ez a reccsenés egy nagy ág volt a szélben.

Ezek a bársonyos lépések. . . alkalmasint valamelyik nagy
kutya lehet, kettő is van itt, az egyiket Maximnak hívják, a

144

Hasonló cimű könyvek

SZERB ANTAL további könyvei