Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Utas és holdvilág

Mikor döbbenjen rá egy férfi, hogy nem adhatja föl ifjúsága eszményeit, és nem hajthatja fejét "csak úgy" a házasság jármába, ha nem a nászútján? Szerb Antal regénybeli utasa holdvilágos transzban szökik meg fiatal felesége mellől, hogy kiegészítse, továbbélje azt az ifjúságot, amely visszavonhatatlanul elveszett.A szökött férj arra a kérdésre keresi a választ, hogy a lélek időgépén vissza lehet-e szállni a múltba, vajon torzónak maradt élet-epizódokkal kiteljesíthető-e a jelen, és megszabadulhat-e valamikor az ember énje börtönéből vagy hazugnak gondolt "felnőttsége" bilincseitől? Az Utas és holdvilág a magát kereső ember önelemző regénye. Mihály, a regény hőse hiába akar előbb a házassága révén konformista polgári életet élni, s hiába szökik meg az elől az élet elől, a regény végén ott tart ahol az elején: mégis bele kell törnie mindabba, amibe nem akar. "És ha az ember él, még mindig történhet valami" - ezzel a mondattal zárul a finom lélektani részletekkel megírt, először 1937-ben megjelent regény, amely első megjelenése óta hatalmas világsikerre tett szert.A szökött férj arra a kérdésre keresi a választ, hogy a lélek időgépén vissza lehet-e szállni a múltba, vajon torzónak maradt élet-epizódokkal kiteljesíthető-e a jelen, és megszabadulhat-e valamikor az ember énje börtönéből vagy hazugnak gondolt "felnőttsége" bilincseitől? Az Utas és holdvilág a magát kereső ember önelemző regénye. Mihály, a regény hőse hiába akar előbb a házassága révén konformista polgári életet élni, s hiába szökik meg az elől az élet elől, a regény végén ott tart ahol az elején: mégis bele kell törnie mindabba, amibe nem akar. "És ha az ember él, még mindig történhet valami" - ezzel a mondattal zárul a finom lélektani részletekkel megírt, először 1937-ben megjelent regény, amely első megjelenése óta hatalmas világsikerre tett szert.Kortársak, klasszikusok, klasszikus kortársak képviselik Magyarországot a wroclawi könyvvásáron.Magyarország a díszvendége a lengyelországi Wroclawban 27. alkalommal megrendezésre kerülő, csütörtökön kezdődő, négynapos könyvvásárnak. Az eseményen több magyar szerzővel rendeznek találkozót és bemutatnak egy lengyel-magyar történelmi témájú társasjátékot is.Olvassa el a teljes cikket a Mindennap Könyv oldalon! >>

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
4 ajánlat
lyravac
1 999 Ft
tovább a boltba
konyvdiszkont
2 243 Ft
tovább a boltba
lyravac
2 490 Ft
tovább a boltba
lyravac
3 499 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

magad a véletlenre. Add át magad teljesen, ne legyen programod... Megteszed?
- lgen, Ervin, ha te mondod.
- Akkor indulj mindjárt. Ma nem olyan üldözött az arcod, mint tegnap volt. Használd fel
indulásnak ezt a szerencsés napot. Menj. Isten veled.
Feleletet nem várva megölelte Mihályt, és paposan arcához tartotta jobb és bal arcát és
elsietett. Mihály egy darabig állt, csodálkozott, azután összeszedte zarándokbatyuját, és
megindult lefelé a hegyről.

6
Erzsi, mikor megkapta a sürgönyt, amelyet Mihály a kis fasiszta útján adott fel, nem maradt
tovább Rómában. Hazamenni nem akart, mert nem tudta, hogy adja elő Pesten házassága
történetét. Bizonyos foldrajzi gravitációt követve, ő is Párizsba utazott, mint azok az emberek
szoktak, akik teljesen reménytelenül új életet akarnak kezdeni.
Párizsban felkereste gyermekkori barátnőjét, Tolnai Sárit. Sári már fiatal korában is férfias
egyéniségéről és rendkívüli használhatóságárol volt nevezetes. Férjhez sose ment, nem volt
ideje hozzá, mindig éppen égető szükség volt rá a vállalatnál, cégnél vagy újságnál, ahol
dolgozott. Szerelmi életét oly futtában bonyolította le, mint egy kereskedelmi utazó. ld ővel,
mikor már mindentől nagyon undorodott, Párizsba emigrált, hogy ott új életet kezdjen, és
folytatta ugyanazt, amit Pesten csinált, csakhogy most francia vállalatoknál, cégeknél és
újságoknál. Mikor Erzsi Párizsba ért, éppen egy nagy mozigyár titkárn ő je volt. 0 volt az a
bizonyos eyetlen csúnya nő a házban, a sziklaszirt, akihez nem ér fel a szakmával együttjáró
erotikus atmoszféra, akinek a józanságában és elfogulatlanságában mindig meg lehet bízni, aki
sokkal többet dolgozik, és sokkal kevesebbet keres, mint a tobbiek. Közben meg őszült, és
rövid hajával olyan nemes feje volt, mint egy tábori püspöknek, törékeny és kislányos teste
fölött. Mindenki megfordult utána, és ő erre nagyon büszke volt.
- Miből fogsz élni? — kérdezte, miután Erzsi röviden és néhány Pestr ől hozott bemondással
enyhítve vázolta házasságának történetét. - Miből fogsz élni? Még mindig olyan sok pénzed
van?
- Hát tudod, a pénzemmel nagyon ravasz a dolog. Zoltán, mikor elváltunk, kiadta a hozomá-
nyomat és az apai örökségemet (ami egyébként sokkal-sokkal kevesebb, mint az emberek
gondolják), és én annak nagy részét Mihályék vállalatába tettem bele, kisebb részét pedig,
minden eshetőségre elkészülve, bankba tettem. Szóval volna mib ől élnem, csak nagyon nehéz
hozzájutni. Bankban levő pénzemet ide kihozni tisztességes úton nem lehet. Tehát arra vagyok
utalva, amit ex-aposom eljuttat hozzám. Ami szintén nem egyszerű dolog. Ex—aposom, ha
pénzt kell a keze'HSl kiadnia, igen—igen nehéz ember szokott lenni. Es nincs semmi meg—
állapodásunk erről.
- Hm. A pénzedet ki kell venned a vállalatukbol. Ez a legels ő.
- Igen, de ahhoz el kellene válnom Mihálytól.
- Hát természetesen el kell válnod Mihálytól.
- Az nem olyan természetes.
- Na hallod, ezek után?

66
- Igen. De Mihály nem olyan, mint más ember. Azért is mentem hozzá.
- Jól is jártál vele. Nem szeretem az olyan embereket, akik nem olyanok, mint más ember. Más
ember is elég undorító. Hát még az, aki nem olyan.
- Jol van, Sári, ezt hagyjuk. Különben sem teszem meg Mihálynak azt a szívességet, hogy csak
úgy elválok tőle.
- De mi a fenének nem mész haza Pestre, mikor ott a pénzed?
- Nem akarok addig hazamenni, amíg ezek a dolgok nem tisztázódtak. Mit mondok otthon az
embereknek? Képzeld el, miket beszélne Juliska, az unokan ővérem.
- Beszél az úgyis, nyugodt lehetsz.
- De itt legalább nem hallom. Meg aztán... nem, nem mehetek haza Zoltán miatt sem.
- Az első urad miatt?
- Amiatt. Már a pályaudvaron várna virágcsokorral.
- Ne beszélj. Hát nem haragszik rád, hogy ilyen csúnyán otthagytad?
- Dehogy haragszik. Teljesen igazat ad nekem, és alázattal várja, hogy hátha egyszer mégis
visszamegyek hozzá. Es bánatában biztosan szakitott az összes gépiron őjével, és szűzi életet él.
Ha hazamennék, le nem menne a nyakamról. Es azt nem lehet kibimi. Mindent elviselek, csak a
jóságot és a megbocsátást nem. Különösen Zoltán részér ől.
- Tudod mit, ebben az egyben igazad van. Nem szeretem, mikor a férfiak jók és megbocsátok.
Erzsi is ott vett szobát, ahol Sári lakott, abban a modem, iz- és szagtalan hotelban a Jardin des
Plantes mögött, ahonnan látni lehetett a nagy libanoni cédrust, amint idegen, keleti méltósággal
nyujtotta párnás, tenyeres ágait az izgága párizsi tavaszba. Erzsinek nem tett jót a cédrus.
ldegenségéről mindig egi másik, neki idegen és nagyszerü élet jutott eszébe, amelynek
eljövetelét hiába várta.
Eleinte külön szobája volt, aztán összekoltoztek, mert úgy olcsobb. Együtt vacsoráztak, fent a
szobájukban, a hoteles tilalma ellenére, magukkal hozott holmit. Kiderült, hogy Sári a
vacsorakészitésben is éppoly ügyes, mint minden másban. Ebédelnie egyedül kellett, mert Sári
bent evett a városban, szendvicset és kávét, állva, azután rögtön visszament irodájába. Erzsi
eleinte kipróbált különféle jobb vendéglőket, de azután rájött, hogy a jobb vendéglők
kiuzsorázzák az idegeneket, és inkább kis cremerieket kezdett látogatni, ahol ,,ugyanazt meg
lehet kapni, de sokkal olcsóbban". Eleinte mindig ivott feketekávét ebéd után, mert imádta a jo
párizsi feketét, de azután belátta, hogy az sem feltétlen életszükséglet, és lemondott rola, csak
hetenként egyszer, minden hétfőn, elment a Nagy Boulevard-on levő Maison de Caféba, és ott
megivott egy csészét a hires fekete'b ől.
Másnap, hogy megérkezett, vett magának egy gyönyörű retikült egy előkelő üzletben, a
Madeleine közelében, de ez volt egyetlen luxus-bevásárlása. Felfedezte, hogy ugyanazokat a
dolgokat, amelyeket az előkelő negyedekben oly drága pénzért mémek az idegeneknek, kis
utcákban, egyszerü boltokban vagy a bazár-városrészekben, a rue de Rivolin vagy a rue de
Rennes—en sokkal olcsóbban meg lehet kapni. Eleinte sok mindent meg is vásárolt, mert
annyival olcsóbb volt, mint máshol. De végül is rájött, hogy egg/általán nem vásárolni még
olcsóbb. és e7ent1'1! külön örömet nkn7tak neki a tárgvak. amik es7ébe iutnttak. hngv jó volna

Hasonló cimű könyvek

Szerb Antal további könyvei