Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
BÁR, 2012-2

ISBN: 978-615-5251-054

BÁR, 2012-2

Társadalomtudományi és művészeti folyóirat Szerző: Fűzfa Balázs Savaria University Press, 2013 Jelen számunk – mely a Békefi Antal Szakkollégium és a Savaria University Press jóvoltából jelenik meg – fiatal kutatók tanulmányait gyűjti egy csokorba. A tanulmányok születésének körülménye kettős. Egyrészről a 2011-ben megrendezett Új Paradigmák konferencián elhangzott előadások, másrészt a Békefi Antal Szakkollégium és a Németh László Szakkollégium műhelyeinek munkái „öltenek most testet” lapunk hasábjain. Célunk, hogy hírt adjunk a fiatal kutatók gondolatainak sokszínűségéről, s számtalan diszciplínát felölelő sokféleségéről. Hiszen ahogy a sportban, a tudományokban sem lehetünk meg tehetséggondozás nélkül, s ezzel talán elindítunk egy olyan kezdeményezést, mely friss gondolatokkal adományozza meg a tudományokat. BÁR így volna! A szerkesztők A kötet adatai: Formátum: 160x235x20 mm Kötés: Puhakötés Megjelenés éve: 2013 Terjedelem: 324 oldal Tartalomjegyzék: IRODALOMTUDOMÁNYOK Mgr. Dobsony Erzsébet: Kísérlet a privát és közösségi fotó alkalmazhatóságára az irodalomban – Családi képek szerepe és funkciói N. Tóth Anikó Fényszilánkok c. regényében Garami András: Az emlékezet motívumai Lengyel Péter prózájában Mgr. Kacsinecz Krisztián: A terror diadala az ideológia felett. Hannah Arendt és George Orwell elképzelései a totalitarizmusról Koncsos Kinga: Nomadológia. A sebesség tanúságtétele a DNS Posztapokalipszis (dialógus) számában Németh Ákos: Válság és irodalom - Kultúrtörténet és formatörténet összefüggései Márai Sándor útirajzaiban TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK Bakó Béla: A történelem politikai felhasználásai Magyarországon. Az ’56-os forradalom emlékezetének formái, korlátai és ellentmondásai Erdős Zoltán: A király teste. Fiziognómia és közjog a 15-16. század politikai gondolkodásában Gresz Ágnes: Emberáldozatok a rézkori Kárpát-medencében? Egy régészeti probléma vallástudományi megközelítése Gyuriczáné Boczkó Ágnes: Az aquincumi Legio secunda Adiutrix története az írásos források tükrében Horváth Csaba Sándor: Kvantifikáció és szerialitás a vasúttörténetben Poór Péter: Tudományok az ókori Mezopotámiában Szántó Zsuzsanna: Zsidók a Ptolemaiosok hadseregében Téglásy Katalin: Történelem, emlékezet, retorika. Az egyéni ambíció és Livius Kr.e. 3-2. század fordulójára vonatkozó beszédei ÉLET- ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK Harcz Gergő: Az aktív életmód megítélése és lehetőségei az orvostanhallgatók körében dr. Husvéth Renáta: Kisebbség, társadalmi háttér, iskolai eredményesség PhDr. Mgr. Jakóczy László: A plagizálásról, mint a rossz képzés és nevelés következményéről Molnár Szandra – Kassai István: A konzervativizmus és a seligman-i erények, mint értékek vizsgálata Pál-Lukács Zsófia: Oktatás és posztmodern – hermeneutika és dekonstrukció az oktatás(kutatás)ban TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK Balázs László: Kísérletek az érzelmi intelligencia és a szervezeti kultúra kapcsolatának vizsgálatára Bíró Anna: Cinka Pannák? Horváth Gabriella: Európai Unió - Új, hatékony kisebbségvédelmi színtér? Károlyi Renáta: A vita társadalma Sebestyén Zsolt: A vadászat helye az emberi kultúrában Tóth Ákos: A közösségi média hatása a politikára - túl- vagy alulbecsült? Tóth János: Hasonlóságok és eltérések a társadalom perenniális és posztszekuláris megközelítéseiben Tóth Judit Gabriella: Ahol a csend még hallható. Kommunikációs háló Nyéstán

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
ronni
800 Ft
tovább a boltba