Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Új Beatles-biblia

Az Új Beatles-Biblia a negyven esztendővel ezelőtt született sikerkönyv áthangolása, folytatása, megőrzése. A popkultúra profán bibliájaként elhíresült mű számos nemzedéket avatott be a négy apostol, John, Paul, George és Ringo mítoszába. Ungvári Tamás az elsők között ismerte fel a hatvanas évek kultúrájának átrendeződését, a beatzene nemzetközi eszperantójának jelentőségét. Műfajt teremtett a hétköznapi és fenséges új arányaira figyelő alkotásában, mely egyszerre kultkönyv és korszakváltozásokra figyelő história. Ungvári Tamás enciklopédikus tudása javát adja az ironikus életrajz és a politikai-történelmi háttér megrajzolásában, London és New York színeinek megidézésében. Az Új Beatles-biblia a Beatles-rajongás anatómiáját tárja fel a négy gombafejű titkainak megfejtésével. Legendák könyve metafizikai horizonttal, pletykakönyv kritikával, szociológia unalom nélkül. Aki a régi Beatles-bibliát olvasta, most a meghosszabbított történet birtokába juthat, aki az Új Beatles-bibliával kezdi, a régit is megismerheti. Pontosan fogalmazva: je-je-je.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

L, :.unvflnűnwmm"::szMmmvluükmummmmvawú
Mómün'ühMW.
,! ,!" , , , , , , mmwmuuwmmmau—.mm-mn'w
. H M . HHMFU AM nr.—u n mm;.kizsuwó.owMUatówamxc.waer—hwluxmm—
moziim..1953.Al;wwmmuumwxmcm mémwúvlvz m;.Jxmzhwxmumwl a lmum'mmdaloux"marha mmcu-
N'DJ—J multam. . )WWI klkuklbiwwul Mau—M'; N'wax'awun'ámw'l .
mslhskőskalímm wlásfmr'mbn mmadámkrlubüxinbmzáz membvm Müwulokmdxw. Mil Méwwlxclkmwbnw
lwwiíwní'llbizáísmcuwóhMszmáwass—msmul Max..mdvckn.hámkn'úmlünüxmwz.—Smrcunmw
);LJKuck/ndeanm.maunmw.nmáluwwbmu'mwmw mása-m.n.na..xc'wrk".knew;.hmmm.cmrlwmlwwmx,
J;DÁI.M£€BWJ.W§HWKMVNMMWGÓA€M9MX.ÁUNZPIP'AWKH amde.N..wri:mamám/..alwml.;méaéuun—mmuhuú.hélxm'u
mkm.wmlwhmdnmnlwnB.Vnwx'MmMmulni-mmm. Amiwgwwmr'nék.vaáwwx—WxMamut-ünmwwmc.wdnm
Múmm .uxdn'k. NWHNNk. .dwiuwnk Mn .Juknu'wüm mi M ;Jőm WWXWIAASÚCWÚ'N.hvh'lwl M dlwmnwhwka. a )A'
mím.brumma/NWA.Avamlmwk..mmwáxkgvuunémkJun lmlán—'vmmm.Mu.mémmhhmcnnwwkwunvmlmum
M'J'xcamabélvamén.maniamüábma.lelcalflklmamul Malfmdwkmwéamm.
itháULSlü/Jivmkmxwüuwmwhvni'lvmmáhUw-Uwiiu memmamu—makmwmruc-mmm.
f:.wkdüwmuwg.him—.kL;us'k.xw)'.u;w.akmik.éuma.me abwmnuáwumbwmámwx.m;).wawmhumummm/
hmv.Már.www-'Mi).MmuuwmAmmegAl-nauhktum. Mmmm/mmxviwnkálmvsmMr'blmwk.házasulan—
mmMmmms'krlwúawlegnwdm.wthwüxbmeu.) ;üakwxámlwmü:Lunm'ukwmvmnwáxMaximum
Mmmm/w.Anima—w.xthéklenímilm:.lvmalMuvw— munkammadmkwámmmméxmúwaknwmvmmwm
lvénuJívaxum SUN/HW;.KJJÚNHhwnxw.x9n).Nhlwkái).!WFJFJ'EMUFWIHV
MMJrM—WJNVUNVWW—leüxwwv'nlwúaué[Luke nam:;wxdwnl;!wawvw'uswaa.éxslmmué-Mluumumáx
lwwiJíMNL—uakmíim—A'nuummammbvw—ü.Karám-1 :wmkwmawsAkkvrmwka-y'm!.wwadménww.cxlv'axmy
$ ' — Y ?; _ Azmiculmmnhainu
% 1- X wmwmlm'uxwuak.;.um—.ncmvmxmmmmwm-
-. , —_ ? ' ". . muJuJwJawwv.lv:udlék.xoxáxűtmcm:vnuMumulw
' . .. igawzcxlwzmalwnMamám—zt.Nawausawylőwl..ucnw
*- .— , l, * Jme/JJ'JJNH'MNGHJHJÓIMVNNUMWSMÉlstckcmamwmw
, _._ ' H.. 1 ; ! rémálma.hmmmawcku.wxábhmvnúmvrwhuvn
"-E'_ * _' , M;; ' ! — —, * mmm—lbmmmmm:)zluéaóvkláwuxmúumMmmm
r- ' ' . "' _ MWWmeu—zúwmunuéwktmaw—lxmúagha'bow
(" ' ! : , után mmm www-www. mmm-ni:mm'm4u.mmx .na-w
._ - 'n ?! MWÓEJM'V).AmmfáwMWa.ur'lrrí..Fm.wnAmwwánkkvn.
' v-fe-P. * ! _ pw:sWuMuuNauv.wwwnunkmúlni.—hathlnmm'xasuluc.m'
fiú;." , . v V 'i'— ;lemeswx.vJ.me.lew.szh—.Nlbcckxmwdydlwyr
_ ": ' ' . .a: . . ; a - HnumMwlsmumww'xéx'wtksxáxwwuh'w.
': ' :. . "'" , N.!Juícatwmülumlwka.mnéwkmA'miuhunkuakn'wiu
' , 1 Műww'drslvnwrx.55:ng—Hmdilvnl-wlwélmú—mhin'klwk
' " § "( MMMküncs'méi;.wawwlwmmrléxc'bm.meluuudxwó
*" ' '! ' hiuBUMMWJMAaGWW.AMmlkmmmlluúhúhmvénm'hnüó
. . l _ " X nasmmkámhámdsbmm;kawám.
' * : "? . m.RLÁOIWMWN.vawnkmt.Mvmwdsa€v§b€hstúl..üww
, . .(J—WHMW.MMJWMUIW..)Mkwhmmnéwkaleláwwl.
4 Wild—LE : É'KÉW-ÉUIE ' MW.az.Az):!w;Mml.Ju'dumea.z.mz-.umlokmk
ROM—3.314 . . 1351 . Em. kn WWW: Jamwrmlkkvlacwmk. mmm MIME)" Mwwlbw
)W'.Nuku.311imánakAaah!—xxmkuíánxucmkchcnvlclf'ila
lwlscmsíhuu'wdűlAhánlsúmhéiéwkMunkám.
A.DwkulwuMxksnw.áltwuki.a.!áwawrhwnaíwnr';
a'lwxw Mahir. Andy. )yilinA'iKY- REY. laxbmuiwn. :. Húú-ll
Ilw."%?kaubáuiuvvlu—k.,WLGuuhusmcnáhwmna
intim/álxillanJrh—m'me—máaMWLWSHMJÁNUHLIWJKWL
Amanm'wnmamut.Madam.hwxxmkwxhwxmwluwn
wkam'w—Snwmam'nlvslvleul/Ar';nmul'mmiáhkadémkn
rvwbaúónwwmávmmóu.
MmmmimaNadi-.vmmwwwm:):iwwnálámmwm
hmmm..Ek'ümwukA'fclks'nk'ahwlv—Jvluxvawmlvw'un
lmvaMIwkilwz'íúk.MumukhuémílwwiA/Mikürwww.
thámrblw:Nmtwhvlwwmm
Ja.uwkom.u.;Wuvww.nwnxmew—mmumnm.Hmtv—
Milánóbanmunkám.—in.u.delln'klhl/MMAWI.éuunlck
. , .
Editors Plcks
— o . o... o l _
_ 6 . — _ * ? T
Stephen % 9 (9 H ING
ng x. l B L A
i
0 N w R I T ! N G . — . w .
! mmm. c.- ! R ! E xx
n.: um _ — , _
Ö ' ] (§)
mm cumi-("lok % Sl
._.. , . § : ; VCUM
, . ' NM H us
, l Lt?) -;W,,..M......,.a..._nem
i.,... If— - - - - - - -
On Writing Tbe Sbell Collector IAm Having So Much Tbe Rosie Project Tbe Blaz
Fun Here Without...
More From This User
Tartalom § . 3 mm, _ OY'
;.Muumm. . ' ': — umumuumv
AMUL'R MILLLK L Lil'? 43311". ' butt . — '
S'e'la zum" :tizx': m:: 11 Je ,. . i' :; .; .
Úx' HK mmm-Ex Útifű. 15717?" Hu, au (. .. (
.. .,, ; "" _' f. _:
izisfil': . - .r—v : ' !
x! $? * .. .
a a u _ E G
' l !
Stella zuhan Arthur Miller Dinoszauruszok Hu, de bator! Cum
elemagyxagban

Ungvári Tamás további könyvei