Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Nagy novelláskönyv

WASS ALBERT ELŐSZÖR A NOVELLÁKBAN, a novellák által talál rá a próza széles országútjára. Megtalált és kimondott életsorsok történetei, drámai pillanatai, rejtőz(köd)ő-kitárulkozó vallomások teszik kortársai között már fiatalon elismertté. 28 évesen egyenrangú tagja lesz az Erdélyi Helikonnak. Prózaírói képességére figyel fel Bánffy Miklós és Kuncz Aladár, barátságát ennek köszönheti Tamási Áronnal, Nyirő Józseffel, Berde Máriával és Indig Ottóval, de Makkai Sándor is hangsúlyozza Wass ebbéli kvalitásait. Az erdélyi és magyarországi lapok rendszeresen közlik írásait, a harmincas évek második felétől reprezentatív antológiák szerzői közé kerül. A legjobb erdélyi írókat képviseli az Erdélyi Köszöntő antológia magyarországi körútján! Pilinszky János felismerő jellemzése érvényes a különleges, élet- és létfaggató paraboláira és egzisztenciális vallomásaira egyaránt: "Érzékeny, szemlélődő lélek, mondatai az álom varázslatával hatnak, mégis fegyelmezett, szigorú stílus ez. Emberek, városok és tájak tűnő hangulata él soraiban, mellékesen, mert csak egy fontos: a pillanat, mikor minden mulandó értéket és értelmet kap, csak egy pillanatra, de ennek a pillanatnak emléke - múlhatatlan." Ugyanebben az időben tematikájában már a havasi és városi ember ellentéte jelenik meg, miközben a mezőségi románság, magyarság, szászság és az erdélyi zsidó világ hiteles képekben, pszichikai realitásmódban ábrázolódik novelláiban. A front, a 2. világháború Erdélyének és Magyarországának tragédiáját fájdalmas realizmussal örökíti meg a Valaki tévedett című kötet novellasorozatában. A Te és a világ epigrammatikus tanítás-történetei filozófiai tágasságukkal emelkednek ki a háború utáni időszak prózájából. Tömörsége, kifejezésmódja számos magyar írónak előlegezi meg stílusirányát, ugyanakkor kései kisprózájában az emigrációs sors nagy kérdéseit és a nemzetrészeire szakadt magyarság előtte kimondhatatlan igazságait fedezteti föl olvasóival. Erkölcsi igényességében itthoni írótársai közül leginkább Sántha Ferenchez hasonlíthatóak 60- as és 70-es években írt novellái. Életművét a lírai vallomásossággal megírt Voltam című könyvének tervezett darabkái és egyfajta belső miszticizmustól ihletett történetei zárják le. Az utóbbiakat Csoda történt címen foglalja magába a kötet záró ciklusa. 212 NOVELLA. Ha Wass Albert nem lett volna kiváló költő, nagyszerű regényíró és oknyomozó közíró, akkor novellista hagyatéka önmagában is súlyt és helyet biztosított volna számára a 20. századi legkiválóbbak magyar irodalmában. (Turcsány Péter, a kötet összeállítója)

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
lyravac
4 900 Ft
tovább a boltba

Hasonló cimű könyvek

Wass Albert további könyvei