Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Akasha-krónika

A harmadik szem revitalizációjának titkos praxisaEz a kis kézikönyv a Fraternitas Hermetica Rosae Crucis mesterképző tanfolyamának vezérfonala. A benne lefektetett anyag évezredeken keresztül, mint Manual Secretorum hagyományozódott a Rend vezetőiről azok utódaira. Tisztában vagyunk azzal, hogy a feladatok, melyekre ezek a titkos hagyományok köteleznek nagyok, s a vállalkozás, melybe ennek a titkos kézikönyvnek fordításával és tolmácsolásával kezdtünk, hálátlan. Valószínűleg csak kevesen lesznek, akik a benne foglalt egyéni munkát elvégezhetik, még kevesebben azok, akiknek szellemi érettsége elegendő lehet az ezzel járó súlyos problémák megoldásához. De akadtak olyanok kortársaink között is, akik erre képesek voltak, s a Vízöntő-korszakban még többen lesznek, akik az elődök példáját követik majd.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
2 ajánlat
lira
1 572 Ft
tovább a boltba
magyarmenedek
1 665 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

belemerüljünk az elmúlt világok eszmekörének jelképeibe. Az elemi
útmutatás alapján tanulmányozni kell halott fajok vallástörténetét, régi
mítoszokat, meg kell fejteni az istenek születéséről szóló hagyományok
között rejlő magasabb értelmet. A régi világ szimbolizmusából magunkévá
kell tennünk mindazt, ami hozzáférhető.
Akkor azután egy idő múltán, amely igen hosszúnak tűnhetik előttünk,
minden természeti tárgyat, élőlényt, formát és cselekvést jelképnek fogunk
látni. Az emberek tevékenységében örökéletű, személytelen tendenciák
megnyilatkozását látjuk majd. De megelevenedik a lelketlen természet is,
és a természeti erők játéka mint hatalmas elemi szellemek, démonok és
cherubok élettevékenysége fog feltűnni. Ez az a pont, amikor érthetővé
válik előttünk a nagy költő - Goethe - mondása:

"Minden földi dolog csak egy halhatatlan szimbólum, porba öltözteWe. "
Láthatatlan világok szellemi tevékenysége az emberi
agyon keresztül
Az ember agya különböző dimenziővilágok állandőkereszttüzében áll.
Mint ahogy a rádióhullámok szüntelenül átjárják testünket, lakásunkat, a
legszilárdabb tárgyakat, bár erről normális körülmények között semmit
sem tudunk, ugyanugy a magasabb dimenziővilágok is folytonos hullám
guantumokat küldenek agyunkon keresztül, s ezt sem vesszük észre - mint
a rádióhullámokat - mert felvevőkészülékünk nincs ezekre a hosszokra
beállítva. Amit hétköznapi nyelven tűlvilágnak neveznek; ugyanabban a
térben van jelen, ahol mi is tartózkodunk. A magasabb világok láthatatlan
intelligenciái jelenlétünkben is teljes intenzitással folytatják intellektuális
életüket, sőt mi több, az agy, a normális agy, fel is veszi jelzéseiket, de
azokat a rejtjel ismerete híján nem értheti meg. Hasonló ez az
idegennyelvű rádiőközvetítésekhez, melyekben csak a szótagok
szabályszerű ismétlődéseit vesszük észre, de értelmük elvész számunkra.
Hogy ilyen szünet nélküli közvetítés folyik a magasabb síkokről, azt
könnyű felfedezni, mert az emberi agy eredetileg mindkét világ - a látható
és a láthatatlan - felfogására el van látva alkalmas szervekkel, s csak az
egyik szerv túlzott pihentetése, nem-foglalkoztatása okozza, hogy az
elcsenevészedik, s nehezen használhatóvá válik. Ha lehunyjuk szemünket,
s néhány percig f1 gyelmesen nézzük tudatunk vetitővásznán a szemléletünk
elé tőduló képeket, hamarosan feltűnik majd, hogy a színek, formák, képek

és hangulatok váltakozásában bizonyos rendszer van.

Most nem beszélünk azokról az emlékképekről, amelyek mindennapi
életünk reflexiói; ezeket elhanyagoljuk, engedjük elfolyní. Hanem itt
azokról az eleinte összefüggéstelen és szinte az álomvilág anyagaként
előtérbe lépő alakulatokról van szó, amelyek a rendes tudattartalom
száműzése után jelentkeznek. Színes felvillanások, geometriai formák,
amelyek egymásba olvadnak, háromszögek, négyzetté változó
háromszögek, sugárformák, melyeket körülírni is nehéz és egy igen
terjedelmes, földi tudattal nem magyarázható kategória, ahol hiányzik
minden lehetőség a megjelölésre. Ezzel egyidejűleg különleges hangulatok
vonulnak át figyelő tudatunkon, és ezek a hangulatok a formák
közeledtével lépnek fel, bár ezt csak később vesszük észre. Az egész szín-
és formajátéknak olyan jellege van, mintha morse-jeleket, képtáviratokat
szemlélnénk. Akinek van némi tapasztalata a televíziós közvetítés
hullámzó képei körül, és látott már rögzített hullámtáviratot, az sok
hasonlóságot fog felfedezni a belső tér formái, felvillanásai és a
leadóállomások fénykvantumai között. Mint ahogy valójában nem is
mások azok, mint idegen állomások hivőjelei, közvetítései. A közlemények
persze nem nekünk szólnak, máshová vannak szánva, de minthogy minden
agy egyuttal két világ hídja, akaratlanul is felveszi az idegen állomások
adásait. De a normális rádiőközvetítés hullámai is keresztülhatolnak
agyunkon s azoknak is van tapasztalható jele. Már nincs messze az idő,
amikor megtanuljuk agyunkat készülék nélkül is hullámhosszokra
beállítani, s akkor a távoli jeladók műsora antenna és gép nélkül
hallhatóvá, láthatóvá lesz számunkra. Jelenleg még igen nagy a különbség
a fizikai hullámsáv és az agy mikrohullámai között. Valószínű, hogy ennél
sokkal előbb fogjuk újra használni az ágyról-agyra terjedő hullámokat. Ez
a telepátia jelenségeiben máris gyakori eset. A magasabb világok
közleményeit illetőleg még nehézséget jelent azok fajidegen nyelve s a
homo sapiens erőtlensége, mellyel agyának kondenzátorait csak nehezen
tudja szabályozni. Mert itt elsősorban arra van szükség, hogy újra üzembe
helyezzük a mentális kondenzátor forgőkorongját, amely egyedüli módunk

Wictor Charon további könyvei